چک الکترونیکی برای اولین بار توسط بانک های ایالات متحده ی آمریکا و به منظور انتقال مالی به صورت اینترنتی مورد استفاه قرار گرفت. مفهوم چک الکترونیکی در ابتدا و توسط سرویس های شبکه ی نوین مالی گسترش داده شد.


انسداد حساب بانکی نیازمند رعایت چند سری موارد کلی به منظور قانونی و درست انجام شدن این ماجرا می باشد. اطلاعاتی مانند چگونگی انسداد حساب بانکی و شرایط لازم جهت…


اصلاح قوانین چک آیا چک تضمینی در اختیار دارید و هنوز اقدام به نقد کردن آن نکرده‌اید؟ پس حتماً این مطلب را تا انتها بخوانید. پشت‌نویسی چک تضمینی ممنوع شد…


اختلاف عمده ای که بین چک و سفته به چشم میخورد در خصوص تضمین های قانونی است. بدین معنی که اگر سفته واخواست شود،متعهدله(ذینفع) فقط می تواند از طریق حقوقی…


 

  دانلود همراه بانک ها