مقدار وام تعمیرات مسکن بانک صادرات ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است اما ممکن است برخی از بانک ها مبالغ بالاتر و حتی تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز در صورت…


مشتریان بانک صادرات ایران می توانند با افتتاح حساب جاری طلایی بدون دسته چک، طی سال ٩٦، تا دو برابر معدل موجودی با نرخ سود ترجیحی تسهیلات دریافت کنند. به…


بانک صادرات ایران به عنوان دومین بانک بزرگ کشور در سال ۱۳۳۱ با سرمایه اولیه ۲ میلیون تومان  و با ۱۳ کارمند شروع به کار کرد.این بانک در سال ۱۳۸۸…


 

  دانلود همراه بانک ها