رهبر باشیم یا مدیر؟! قطعا برای شما هم پیش آمده که تعدادی از مافوق های(در تمامی رده های سازمانی) خود را عاشقانه و قلبی دوست دارید،سازمان همان سازمان است و…


                                                     مدیریت چیست؟  یک پدیده جهانی و محبوب است و به طور گسترده ای استفاده می شود. تمام سازمان ها-کسب و کارها، سیاسی،فرهنگی اجتماعی و … درگیر و شامل مدیریت…


 

  دانلود همراه بانک ها