فاینانس و ریفاینانس چیست؟ فاینانس و ریفاینانس حالات خاصی از اعتبارات اسنادی می باشد،در بعضی از مواقع فروشنده حاضر نیست کالا یا خدمات خود را به صورت اعتباری و نسیه…

پر بازديدترين مطالب

 

  دانلود همراه بانک ها