داشتن دسته چک یکی از ملزومات دنیای امروز است. استفاده از چک برای خرید کالاهای مختلف در کسب و کار و یا خرید لوازم مورد نیاز شخصی، می‌تواند به شما…


گرفتن وام فوری با سفته ، گرفتن وام بدون نیاز به ضامن ، اخذ وام با سند ملکی ، اخذ وام با سند خودرو، وام فوری و ….. این ها…


اختلاف عمده ای که بین چک و سفته به چشم میخورد در خصوص تضمین های قانونی است. بدین معنی که اگر سفته واخواست شود،متعهدله(ذینفع) فقط می تواند از طریق حقوقی…

پر بازديدترين مطالب
مطلبی موجود نیست.

 

  دانلود همراه بانک ها