سفته یکی از سندهای تجاری است که با وجود چک، همچنان کاربردهای خاص خود را دارد. قدمت سفته به زمان‌های گذشته بازمی‌گردد که به‌منظور امنیت و سختی حمل و نقل…


 

  دانلود همراه بانک ها