تسهيلات عقیق بانک انصار وام طرح عقیق بانک انصار چیست ؟ حساب جاری یا Transaction account یک حساب قابل برداشت است که ابزار اصلی برداشت از آن، دسته‌ چک است. اما…


 

  دانلود همراه بانک ها