شماره شبا بانک حکمت ایرانیان مانند دیگر شماره‌های شبا یکی از مشخصه های حسابهای بانکی همه ماست. این شماره ۲۴ رقمی در تمام شبکه بانکی یکتا و منحصر به فرد است که برای انتقال وجه با استفاده از سامانه های پایا و ساتنا مورد استفاده قرار می گیرد.


تسهیلات خودرو بانک حکمت ایرانیان وام خودرو بانک حکمت ایرانیان چیست ؟ وام خودرو بانک حکمت ایرانیان که با نام تسهیلات خرید خودرو در شبکه بانکی تعریف شده است از جمله خدمات…


وام ۲برابری طرح آسایش بانک حکمت ایرانیان برای گسترش سبد محصولات خود و ارائه خدمات متنوع تر طرح تسهیلاتی آسایش را اجرایی کرد. در این طرح می توانید تا ۲…


در این مقاله ابتدا به این نکته پرداخته می شود که VTM چیست؟ سپس به مهمترین ویژگی ها و خدمات آن پرداخته خواهد شد. VTM (خودبانک) در قالب یک تعریف…


 

  دانلود همراه بانک ها