بازاریابی شبکه‌های اجتماعی نوعی بازاریابی است که در آن از شبکه‌های اجتماعی و برخی وب‌سایت‌ها، برای تبلیغ یک محصول یا سرویس استفاده می‌گردد. شاید بتوان گفت در حال حاضر، از…


بازاریابی در فیسبوک بیشتر ما فکر می‌کنیم که فیسبوک بیش‌تر برای کودکان طراحی شده است، اما اکنون زمان آن رسیده است تا نگرش خود را تغییر دهیم. شرکت‌های بسیاری وجود…


 

  دانلود همراه بانک ها