روش های ایجاد تعهد سازمانی:

تعهد سازمانی اشاره به احساس هویت و دلبستگی کارمند به یک سازمان خاص دارد.به این حالت تعهد موثر فرد-وفاداری وی به سازمان- گفته می شود.تعهد موثر می تواند به وفاداری نسبت به همکاران،مشتریان و یا یک حرفه نیز اشاره داشته باشد.یکی ازمباحث مهم علم مدیریت ایجاد تعهد سازمانی در کارمندان می باشد که در این مقاله به روش های ایجاد تعهد سازمانی از طریق اتخاذ سیاست های مختلف می پردازیم.

هنگامی که کارمندان معتقدند به خاطر علائق شخصی خود در سازمان باقی می مانند،تعهد مستمر اتفاق می افتد به عبارت دیگر این شکل از تعهد به جای یک دلبستگی عاطفی یک التزام حساب شده به سازمان است.به عنوان مثال شما ممکن است با افرادی ملاقات کرده باشید که باعث تعهد شما برای باقی ماندن در سازمان شده اند،بنابراین از دست دادن آنها بسیار پر هزینه است.تعهد مستمر این انگیزه را برای ماندن در سازمان ایجاد می کند.

پیامد های تعهد سازمانی

تعهد سازمان

طبق تحقیقات به عمل آمده نیروی کار وفادار می تواند یک مزیت رقابتی مهم محسوب گردد.کارمندان برخوردار از سطوح بالای تعهد موثر با احتمال کمتری شغل خود را رها و یا غیبت می کنند.تعهد سازمانی همچنین باعث رضایتمندی بیشتر مشتریان می شود زیرا کارکنان با تجربه و سابقه بالا دانش و اطلاعات بیشتری از روش کار دارند و مشتریان نیز با همان کارمندان کار می کنند.

کارمندان با تعهد موثر بالا،انگیزش کاری بیشتر و تابعیت سازمانی بالاتری نیز دارند.به هر حال تعهد سازمانی ممکن است برای سازمان مشکلات بالقوه ای نیز ایجاد مند به طور مثال یکی از مشکلات مرتبط با نیروی کار بسیار وفادار این است که گردش شغلی را پایین می آورد و این وفاداری فرصت استخدام نیروهای متخصص و تازه نفس را از شما می گیرد.مشکل دیگر این است که وفاداری موجب همرنگی با جماعت می شود که مانع خلاقیت است.

ایجاد تعهد سازمانی

اگر چهه راههای زیادی برای ایجاد تعهد سازمانی وجود دارد اما پنج فعالیت زیر از توجه بیشتری برخوردارند:

1-عدالت و رضایت:تجارب کاری مثبت و عادلانه از مهمترین عوامل ایجاد کننده نیروی کار وفادار می باشد.کارمندان جدید باید ایمان ذاشته باشند سازمان به تعهدات خود عمل می کند.تعهد سازمانی زمانی که افراد با حجم کاری زیادی در سازمان ها روبرو هستند و مدیران ارشد پاداش های نجومی می گیرند.دچار آسیب می گردد. شرکت های نیز از طریق تسهیم سود و توزیع سهام بین کارکنان،تعهد را ایجاد نموده اند.

2-امنیت شغلی:تهدید اخراج یکی از بزرگترین ضربات بر وفاداری کارمندان می باشد.ایجاد تعهد مستلزم تضمین استخدام تمام عمر نمی باشد اما کارمندان باید از امنیت شغلی کافی برخوردار بوده و تا اندازه ای احساس ثبات در رابطه با استخدام خود داشته باشند.

3-درک سازمانی:تعهد موثر احساس هویت یک فرد به شرکت است بنابراین هنگامی که کارمند درک کاملی از شرکت داشته باشد،این حس تعهد تقویت می شود.زمانی که کارمند نمی داند در سازمان چه خبر است احساس جدا بودن از سازمان به او دست می دهد.

4-مشارکت کارمند:هنگامی که کارمندان در سازمان تصمیماتی می گیرند که سمت و سوی سازمان را مشخص می کند،احساس می کنند که بخشی از سازمان هستند.مشارکت کارکنان در تصمیمات بر ایجاد وفاداری کمک می کند زیرا دادن اختیار به کارمند نشان دعنده اعتماد سازمان به کارمندانش است.

5-کارمندان خوش بین:اعتماد به معنی ایمان داشتن به شخص با گروه دیگر است.اعتماد یک فرآیند دو سویه است یعنی برای دریافت اعتماد باید اعتماد کنید.اعتماد برای ایجاد تعهد سازمانی مهم است زیرا در قلب رابطه استخدامی قرار دارد.کارمند تنها زمانی احساس هویت و دلبستگی به سازمان دارد که به رهبران خود اعتماد داشته باشد.


منابع:رفتار سازمانی استیون مک شین،ماری آن گلینو ترجمه استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن صابری

 

مطالب مرتبط با این نوشته