تسهیلات و وام با سپرده بلندمدت بانک ایران زمین
 

سقف وام با سپرده بلندمدت بانک ایران زمین تا حداکثر 80% و سقف نقدی 200 میلیون تومان است که البته در برخی از شعب این مبلغ بیشتر هم می‌شود. همچنین سود این وام ۲۲% است. همچنین زمان بازپرداخت این تسهیلات به طور معمول 60 ماه و با اقساط مساوی است.

//

تسهیلات با سپرده بلندمدت بانک ایران‌ زمین

نام بانکبانک ایران زمین
نام واموام با سپرده بلندمدت بانک ایران زمین
سود وام22%
سقف وام80% مبلغ سپرده و حداکثر تا 200 میلیون تومان (بسته به شعبه
می‌تواند افزایش یابد)
حداکثر زمان بازپرداخت60 ماه
نیاز به سپردهدارد
نوع سپرده لازمبلندمدت
سود سپرده20%
مدت زمان مسدودی سپرده12 ماه (تا تسویه وام)
نوع ضمانتمسدودی سپرده
شرایط و مقررات- وام­‌گیرنده نباید هیچگونه بدهکاری یا وام هنوز تسویه نشده
به بانک داشته باشد.
- شخص وام گیرنده نباید سابقه چک برگشتی داشته باشد.

وام با سپرده بلندمدت بانک ایران‌ زمین چیست؟

وام به مقدار پولی اتلاق می‌شود که توسط بانک با شرایطی خاص به متقاضیان پرداخت شده و فرد ملزم به بازگرداندن آن در مدت زمانی است که توسط بانک عامل اعلام می‌شود.

تمامی بانک ها اعم از دولتی و خصوصی در جهت حمایت از بخش های مختلف اقتصادی کشور شرایطی را فراهم کرده اند که هر فرد با هر میزان درآمدی بتواند با شیوه سهل و در مدت زمانی کوتاه وام مورد نیاز خود را در قالب عقود متناسب دریافت نماید. رفع نیازهای مالی و تسهیلاتی مشتریان یک اصل ثابت برای تمامی بانک های جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس دستورالعمل های بانک مرکزی و عرف بانکداری، ملزم به اعطای وام متناسب با نیاز مشتریان هستند.

در طرح وام با سپرده بلندمدت بانک ایران‌ زمین شما ا سپرده گذاری پول خود در یک حساب بلندمدت وام بگیرید و هم زمان با دریافت وام سود سپرده خود را نیز دریافت کنید.

مقدار و سود وام با سپرده بلندمدت بانک ایران‌

سقف وام با سپرده بلندمدت بانک ایران زمین تا حداکثر ۸۰% و سقف نقدی ۲۰۰ میلیون تومان است که البته در برخی از شعب این مبلغ بیشتر هم می‌شود. همچنین سود این وام ۲۲% است.

بیشتر بخوانید: وام با میانگین حساب بانک قرض الحسنه با سود ۴%

سود و مدت زمان خواب سپرده در طرح وام با سپرده بلندمدت بانک ایران‌

برای دریافت این وام مشتریان باید نسبت به افتتاح بلند مدت اقدام کنند. مقدار وام دریافتی براساس گردش حساب مشتریان در ۶ماه گذشته حساب تعیین می‌شود. همچنین سود سپرده در حساب بلند مدت در هر دو زمان قبل و بعد از دریافت وام ۲۰% است.

زمان بازپرداخت و تعداد اقساط وام با سپرده بلندمدت بانک ایران‌

زمان بازپرداخت این تسهیلات به طور معمول ۶۰ ماه و با اقساط مساوی است.

ضمانت لازم و شرایط دریافت وام با سپرده بلندمدت بانک ایران‌

  • سپرده شما تا زمان تسویه کامل وام از سوی بانک مسدود می‌شود.
  • این وام نیازی به ضامن ندارد.
  • وام­‌گیرنده نباید هیچگونه بدهکاری یا وام هنوز تسویه نشده به بانک داشته باشد.
  • شخص وام گیرنده نباید سابقه چک برگشتی داشته باشد.

مطالب مرتبط با این نوشته