شماره شبای حساب یکی از مشخصه های حسابهای بانکی همه ماست. این شماره ۲۴ رقمی در تمام شبکه بانکی یکتا و منحصر به فرد است که برای انتقال وجه با استفاده از سامانه های پایا و ساتنا مورد استفاده قرار می گیردبانک های مختلف برای سهولت در کار مشتریان سامانه هایی را در سایت های خود ایجاد کرده اند که مشتریان از آن طریق می توانند شماره شبای بانکی خود را بدست بیاورند.

//

شماره شبا بانک صادرات +اینجا کلیک کنید

شماره شبا بانک صادرات ،شماره شبای حساب یکی از مشخصه های حسابهای بانکی همه ماست. این شماره ۲۴ رقمی در تمام شبکه بانکی یکتا و منحصر به فرد است که برای انتقال وجه با استفاده از سامانه های پایا و ساتنا مورد استفاده قرار می گیرد

بانک های مختلف برای سهولت در کار مشتریان سامانه هایی را در سایت های خود ایجاد کرده اند که مشتریان از آن طریق می توانند شماره شبای بانکی خود را بدست بیاورند.

شماره شبا معمولا برای انتقال مبالغ بیش از ۱۵ میلیون تومان به کار می رود

وام خرید کالا بانک صادرات

بانک صادرات برای تسریع در خدمت رسانی این سرویس را در اختیار مشتریان خود قرار داده است تا بتوانند بصورت آنلاین شماره کارت و یا حساب خود را به شماره شبا تبدیل کنند.

سود ترجیحی

دریافت شماره شبا بانک صادرات

روش اول:

 دریافت شماره شبا با استفاده از شماره حساب بانک صادرات

روش دوم:

دریافت شماره حساب با استفاده از شماره شبا

 

مطالب مرتبط با این نوشته