وام قرض الحسنه بانک ملی
 
//

تسهیلات قرض الحسنه ضروری بانک ملی

نام موسسهبانک ملی
نام واموام قرض الحسنه بانک ملی
سود وامطبق تعرفه بانک ملی تعیین می شود
سقف وام15 میلیون تومان
نیاز به سپردهندارد
حداکثر زمان بازپرداخت3 سال
نوع ضمانتشخص (تعداد اشخاص بسته به میزان تسهیلات دریافتی
متفاوت است)
شرایط و مقررات- وام قرض الحسنه بانک ملی به افراد بالای 18 سال تعلق می گیرد
و متقاضی باید ساکن محلی باشد.
- اولویت دریافت وام قرض الحسنه با کسانی است که بیش از
یک سال سابقه افتتاح حساب فعال دارند.
- اعطای وام قرض الحسنه ازدواج بانک ملی برای تهیه جهزیه و
ازدواج به اشخاصی که یک سال از تاریخ عقدشان گذشته باشد
و یا ازدواج دوم آن ها باشد، تعلق نمی گیرد.
- دفترچه حساب پس انداز با مانده حساب آن از ملزمات دریافت
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می باشد.

وام قرض الحسنه ضروری بانک ملی

” قرض الحسنه به خدماتی گفته می شود که در آن بانک به عنوان قرض دهنده، مبلغ مشخصی را در زمان معین به درخواست کننده که همان مشتری است می دهد. ” وام قرض الحسنه بانک ملی به افراد بالای ۱۸ سال تعلق می گیرد و متقاضی باید ساکن محلی باشد که شعبه وام دهنده در آن واقع شده است. پس چنان چه خواهان دریافت وام قرض الحسنه هستید در ابتدا باید یک حساب قرض الحسنه افتتاح کنید، توجه داشته باشید اولویت دریافت وام قرض الحسنه با کسانی است که بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب فعال دارند.

  • اعطای وام ازدواج بانک ملی برای تهیه جهزیه و ازدواج به اشخاصی که یک سال از تاریخ عقدشان گذشته باشد و یا ازدواج دوم آن ها باشد، تعلق نمی گیرد.
  • برای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج نیاز به اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین است. ( از هر کدام یک برگ )
  • دفترچه حساب پس انداز با مانده حساب آن از ملزمات دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می باشد.

این نکته را مد نظر داشته باشید که برای تقاضای وام قرض الحسنه باید اصل تمامی مدارک را برای مطابقت با کپی آن ضمیمه پرونده خود کنید. مدارکی که باید کپی آن را تسلیم بانک کنید شامل : ۱- صفحات اول و دوم شناسنامه ۲- کارت ملی

مقدار و سود وام قرض الحسنه بانک ملی

حداکثر مبلغ وام قرض الحسنه بانک ملی ۱۵ میلیون تومان می باشد ولی شرط دریافت حداکثر مبلغ این است که شما قدرت بازپرداخت اقساط را داشته باشید. نرخ سود، طبق تعرفه بانک ملی تعیین می شود.

ضمانت لازم برای دریافت وام قرض الحسنه بانک ملی

برای دریافت وام  قرض الحسنه بانک ملی شما نیاز به ضامن دارید اما توجه داشته باشید تعداد افرادی که باید ضامن شما شوند بسته به میزان تسهیلات دریافتی است. ۳ عدد تمبر مالیاتی از دیگر مواردی است که باید از خود بانک ملی تهیه نمایید. مدارک مورد نیاز برای ضامن یا ضمانین

  • اصل و کپی کارت ملی
  • اصل و کپی شناسنامه
  • فیش حقوقی
  • مستندات شغلی

شرایط باز پرداخت وام قرض الحسنه بانک ملی

بازپرداخت وام قرض الحسنه بانک ملی ایران به صورت ماهیانه و با اقساط مساوی می باشد.

زمان باز پرداخت وام قرض الحسنه بانک ملی

زمان بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه با توجه به میزان وام دریافتی می باشد ولی حداکثر زمان تعیین شده ۳ سال تعیین شده است.

تعداد اقساط وام قرض الحسنه بانک ملی

تعداد اقساط وام قرض الحسنه با توجه به زمان بازپرداخت معین می شود پس چنان چه زمان بازگرداندن تسهیلات ۳ سال باشد، شما در ۳۶ قسط باید مبلغ وام را بازگردانید.

مطالب مرتبط با این نوشته