وام قرض الحسنه بانک شهر
 
//

تسهیلات قرض الحسنه بانک شهر

نام موسسهبانک شهر
نام واموام قرض الحشنه بانک شهر
سقف وام- قرض الحسنه ویژه: 150 میلیون تومان
- قرض الحسنه ازدواج: 15 میلیون تومان به هریک از زوجین
نیاز به سپردهدارد
شرایط و مقررات- حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه
1میلیون تومان می باشد.

وام قرض الحسنه ویژه بانک شهر

به خدماتی که در آن بانک به عنوان قرض دهنده مبلغ مشخصی را طبق ضوابط مقرر به شخصی می‌دهد قرض الحسنه می‌گویند.

تسهیلات قرض الحسنه معمولا در موارد زیر صرف می شود:

 • رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی
 • هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه
 • هزینه درمان و بیماری
 • هزینه تعمیر و تامین مسکن
 • کمک هزینه تحصیلی
 • رفع نیازهای ضروری

انواع وام قرض الحسنه بانک شهر

۱- تسهیلات قرض الحسنه ویژه بانک شهر :

تسهیلات قرض الحسنه بانک شهر در صورتی به معرفی شدگان شرکت ها یا سازمان ها اعطا می شود که این موسسات در بانک شهر حساب قرض الحسنه ویژه افتتاح نمایند.

۲- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک شهر :

بانک شهر در جهت کمک به امر ازدواج و مشارکت در این امر خیر به عنوان سنت پسندیده پیامبر اکرم نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج زوجین حسب ضوابط و مقررات اقدام می نماید.

بیشتر بخوانید: وام قرض الحسنه بانک ملی

مقدار و سود وام قرض الحسنه بانک ملی

 • حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ویژه از ۳۰۰ هزار تومان و همچنین سقف این تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومان می باشد.
 • حداکثر مبلغ وام قرض الحسنه ازداوج بانک شهر ۱۵ میلیون تومان به هریک از زوجین می باشد.

ضمانت لازم برای دریافت وام قرض الحسنه بانک ملی

مدارک مورد نیاز برای دریافت وام قرض الحسنه بانک شهر

 • درخواست کتبی متقاضی
 • معرفی نامه از نهادهای دارای سهمیه در سایت “وام ازدواج بانک مرکزی”
 • سایر مدارک (براساس در خواست متقاضی، نوع تسهیلات، نظر مرجع تصویب اعتبار)

مطالب مرتبط با این نوشته