تسهیلات و وام افرا طلایی بانک تجارت
 

در طرح افرا بر اساس میانگین شش ماهه حساب های جاری و جاری بدون دسته‌چک، وام با سود پایین و با دوره بازپرداخت 18 ماهه و 24 ماهه به شما پرداخت می شود.

//

تسهيلات با میانگین حساب‌ جاری بانک تجارت

نام بانکبانک تجارت
نام واموام طرح افرا طلایی بانک تجارت
سود وام4% - 8%
سقف وام- 500 میلیون تومان
اشخاص حقیقی 50 میلیون تومان
اشخاص حقوقی 500 میلیون تومان
نیاز به سپردهدارد
حداکثر زمان بازپرداخت18 - 24 ماه
نوع ضمانتشخص
بر اساس میزان تسهیلات دریافتی، متقاضی باید ضامن هایی
مانند نامه کسر از حقوق، سند ملکی، جواز کسب و ... را به
بانک ارائه دهد
نوع سپرده لازمجاری
مدت زمان خواب سپردهحداقل 6 ماه

وام طرح افرا طلایی بانک تجارت چيست ؟

ارائه تسهیلات در قالب طرح افرا طلایی بانک تجارت از دیگر خدمات منحصر به فردی است که این بانک برای مشتریان خود در نظر گرفته است. در طرح افرا بر اساس میانگین شش ماهه حساب های جاری و جاری بدون دسته‌چک، وام با سود پایین و با دوره بازپرداخت ۱۸ ماهه و ۲۴ ماهه به شما پرداخت می شود.

طرح افرا طلایی بانک تجارت به دو صورت طرح افرا طلایی ۱ و افرا طلایی ۲ تقسیم بندی می شود که در ادامه جزئیات هرکدام را توضیح خواهیم داد و در نهایت هردو را باهم مقایسه می کنیم.

مقدار و سود وام طرح افرا طلایی بانک تجارت

در طرح افرای طلایی ۱، بانک تجارت تا حداکثر ۷۵% میانگین شش ماهه حساب های جاری و جاری بدون دسته‌چک، وام با سود ۸% به شما پرداخت می کند.

در طرح افرای طلایی ۲، بانک تجارت تا سقف ۵۰% میانگین شش ماهه حساب های جاری و جاری بدون دسته‌چک، وام با سود ۴% به شما پرداخت می کند.

بیشتر بخوانید: اگر به دنبال دریافت وام و سود سپرده به صورت همزمان هستید وام افرا نقره ای بانک تجارت را از دست ندهید.

زمان بازپرداخت و تعداد اقساط وام طرح افرا طلایی بانک تجارت

در طرح افرای طلایی ۱ مدت زمان بازپرداخت ۱۸ ماه و در طرح افرا طلایی ۲ بانک تجارت ۲۴ ماه می باشد. در هر دو طرح اقساط به صورت ماهانه و با اقساط مساوی می باشد.

ضمانت لازم و شرايط دريافت طرح افرا طلایی بانک تجارت

کلیه اشخاص با حفظ و ارتقای میانگین حساب‌های جاری، جاری بدون دسته‌چک و کوتاه‌مدت عادی خود در بانک تجارت و یا افتتاح حساب جدید در این بانک می‌توانند از تسهیلات طرح افرای طلایی استفاده کنند. متقاضیانی که دارای حساب سپرده و جاری بانک تجارت هستند جهت دریافت تسهیلات طرح افرا طلایی، میانگین حساب حداکثــر ۲ ماه قبل از شروع طرح محاسبه می شود.

  • در طرح طلایی افرا، سقف وام برای اشخاص حقیقی ۵۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۵۰۰ میلیون تومان می باشد.
  • بر مبنای میزان وام دریافتی، متقاضی باید ضامن هایی مانند نامه کسر از حقوق، سند ملکی، جواز کسب و … را به بانک تجارت ارائه دهد.
  • در این طرح شما می توانید امتیاز دریافت تسهیلات را به اشخاص ثالث (صرفاً اشخاص حقیقی) واگذار کنید.
  • اشخاص حقوقی می توانند امتیاز تسهیلات خود را فقط به کارکنان خود با رعایت سقف وام فردی طرح منتقل کنند.

مقایسه طرح افرا طلایی ۱ و ۲ بانک تجارت

عنوانافرا طلایی ۱افرا طلایی ۲
مدت میانگین سپرده۶ ماه۶ ماه
نوع سپردهحساب جاری

حساب جاری بدون دسته چک

حساب جاری

حساب جاری بدون دسته چک

ضریب تسهیلات۷۵% سپرده۵۰% سپرده
نرخ تسهیلات۸%۴%
نوع تسهیلاتکارت اعتباری مرابحه

مرابحه عادی

کارت اعتباری مرابحه

مرابحه عادی

مدت بازپرداخت۱۸ ماه۲۴ ماه

 

مطالب مرتبط با این نوشته