وام و تسهیلات طرح کوشان بانک اقتصاد نوین
 
//

تسهیلات کوشان بانک اقتصاد نوین

نام بانکبانک اقتصاد نوین
نام واموام کوشان بانک اقتصاد نوین
سود وام4% - 18%
سقف وام1 میلیارد تومان
نیاز به سپردهدارد
تا 80 درصد میزان سپرده خود و بدون نیاز به ضامن می‌توانید
تسهیلات دریافت کنید.
حداکثر زمان بازپرداخت36 ماه
نوع ضمانتمسدودی سپرده
نوع سپرده لازمبلندمدت
سود سپرده7% - 15%
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده80 %

طرح تسهیلاتی کوشان بانک اقتصاد نوین چيست ؟

در طرح کوشان بانک اقتصاد نوین علاوه برسرمایه گذاری و دریافت سود سپرده قادر خواهید بود تا وامی تا سقف ۸۰ درصد مبلغ سپرده خود دریافت کنید. شما از این وام برای مانند خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو، خرید کالا و… می توانید استفاده کنید.

مقدار و سود وام کوشان بانک اقتصاد نوین

در این طرح شما بلافاصله پس از افتتاح حساب می توانید تا ۸۰ درصد میزان سپرده خود و تا سقف ۱ میلیارد تومان وام دریافت کنید.

در طرح کوشان نرخ سود وام دریافتی شما باتوجه به نرخ سود سپرده دریافتی و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات بین ۴ تا ۱۸ درصد تعیین می‌شود.

سود سپرده طرح کوشان بانک اقتصاد نوین

در این طرح سپرده ها با سه نرخ ۷% و ۱۰% و ۱۵% هستند. در جداول زیر توضیحات دقیق‌تر هر یک از پلن های طرح کوشان بانک اقتصاد نوین را برای شما شرح می دهیم:

تسهیلات کوشان با سپرده ۷ درصدی

سود سپردهمیزان تسهیلاتسود تسهیلاتاقساط
۷ درصد۷۰ درصد سپرده۴ درصد۱۲ ماهه
۷ درصد۷۵ درصد سپرده۴ درصد۲۴ ماهه
۷ درصد۸۰ درصد سپرده۴ درصد۳۶ ماهه

تسهیلات کوشان با سپرده ۱۰ درصدی

تسهیلات با اقساط ۱۲ ماهه:

سود سپردهمیزان تسهیلاتسود تسهیلاتاقساط
۱۰ درصد۶۰ درصد سپرده۶٫۶ درصد۱۲ ماه
۱۰ درصد۶۵ درصد سپرده۷٫۶ درصد۱۲ ماه
۱۰ درصد۷۰ درصد سپرده۸٫۴ درصد۱۲ ماه
۱۰ درصد۷۵ درصد سپرده۹٫۲ درصد۱۲ ماه

تسهیلات با اقساط ۲۴ ماهه:

سود سپردهمیزان تسهیلاتسود تسهیلاتاقساط
۱۰ درصد۶۰ درصد سپرده۵٫۸ درصد۲۴ ماه
۱۰ درصد۶۵ درصد سپرده۶٫۹ درصد۲۴ ماه
۱۰ درصد۷۰ درصد سپرده۷٫۷ درصد۲۴ ماه
۱۰ درصد۷۵ درصد سپرده۸٫۶ درصد۲۴ ماه

تسهیلات با اقساط ۳۶ ماهه:

سود سپردهمیزان تسهیلاتسود تسهیلاتاقساط
۱۰ درصد۶۰ درصد سپرده۵ درصد۳۶ ماه
۱۰ درصد۶۵ درصد سپرده۶ درصد۳۶ ماه
۱۰ درصد۷۰ درصد سپرده۷ درصد۳۶ ماه
۱۰ درصد۷۵ درصد سپرده۸ درصد۳۶ ماه
۱۰ درصد۸۰ درصد سپرده۹ درصد۳۶ ماه

تسهیلات کوشان با سپرده ۱۵ درصدی

سود سپردهمیزان تسهیلاتسود تسهیلاتاقساط
۱۵ درصد۶۰ درصد سپرده۱۸ درصد۲۴،۱۲ و ۳۶ ماه
۱۵ درصد۶۵ درصد سپرده۱۸ درصد۲۴،۱۲ و ۳۶ ماه
۱۵ درصد۷۰ درصد سپرده۱۸ درصد۲۴،۱۲ و ۳۶ ماه

زمان بازپرداخت و تعداد اقساط وام کوشان بانک اقتصاد نوین

مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۳۶ ماه است که باتوجه به پلن انتخابی شما(جداول بالا) تعیین می‌شود. همچنین تعداد اقساط این وام به صورت ماهانه و با اقساط مساوی می باشد.

ضمانت لازم و شرایط دریافت وام کوشان بانک اقتصاد نوین

شما برای دریافت این تسهیلات نیازی به ارائه ضامن یا سند یا… ندارید. تنها سپرده شما تا پایان اتمام اقساط وام نزد بانک خواهد بود و بانک سود آن را نیز به شما پرداخت خواهد کرد.

مطالب مرتبط با این نوشته