وام مسکن بانک ملی
 
//

وام مسکن بانک ملی

نام موسسهبانک ملی
نام واماوراق مسکن ملی
سود وام17.5 ٪
تسهیلات ویژه مسکن بانک ملی با نرخ سود 17.5 درصد و دوره
بازپرداخت حداکثر 12 ساله در هر یک از سه طرح ویژه مسکن،
پرداخت می‌شود.
سقف وام120 میلیون تومان
در این طرح تا سقف 120 میلیون تومان (100 میلیون تسهیلات
مسکن زوجین و 20 میلیون تسهیلات جعاله) تسهیلات خرید و
یا ساخت مسکن در اختیار متقاضیان می‌گذارد
نیاز به سپردهدارد
حداکثر زمان بازپرداخت144 ماه
نوع ضمانتسند ملک
در طرح ویژه مسکن بانک ملی،سند ملکی وثیقه شماست.
نوع سپرده لازمکوتاه مدت عادی
برای برخورداری از تسهیلات طرح ویژه مسکن بانک ملی ابتدا
باید نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص گواهی
مسکن اقدام کنید که شرایطی مشابه با سپرده کوتاه‌مدت عادی
بانک ملی دارد.
میزان سپرده5,000 تومان
در طرح های یکم و دوم، طرح ویژه مسکن بانک ملی حداقل
موجودی مانده برای افتتاح حساب 16 میلیون تومان و در طرح
سوم حداقل مبلغ سرمایه‌گذاری پنج هزار تومان است.
سود سپرده12 %
در طرح های یکم و سوم، طرح ویژه مسکن بانک ملی نرخ سود
سپرده 10 درصد و در طرح دوم نرخ سود سپرده 12 درصد است.
مدت زمان خواب سپرده1 ماه
در طرح یکم حداقل مدت خواب سپرده یک ماه، در طرح دوم
3 ماه و در طرح سوم بین 6 تا 36 ماه است.
شرایط و مقرراتدر انتهای مطلب ذکر شده است

تسهیلات اوراق مسکن بانک ملی

وام مسکن بانک ملی در تحقق رویایی دیگر در خدمت مشتریان این بانک می باشد. بانک ملی خدمت جدید خود را تحت عنوان ” حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن ” این امکان را برای آحاد مردم جامعه فراهم کرده تا دیگر داشتن خانه مستقل برای هیچکس فقط یک رویای شیرین نباشد. سپرده گذارانی  که از طرح ویژه مسکن استفاده می نمایند علاوه بر دریافت سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی را نیز خواهند داشت.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن درست مانند سپرده های کوتاه مدت عادی بانک ملی انجام می شود و شما بر اساس مبلغ سپرده خود و مدت ماندگاری در قالب ۳ طرح می توانید از وام مسکن استفاده نمایید.

مقدار و سود وام مسکن بانک ملی

طرح شماره ۱ وام مسکن بانک ملی

حداقل مانده تعیین شده برای افتتاح حساب16 میلیون تومان
حداقل مدت سپرده سرمایه‌گذارییک ماه
نرخ سود سپرده10٪
حداقل سپرده برای یک سهم اوراق18.2 میلیون تومان

طرح شماره ۲ وام مسکن بانک ملی

حداقل مانده تعیین شده برای افتتاح حساب16 میلیون تومان
حداقل مدت سپرده‌گذاری3 ماه
نرخ سود سپرده12٪
حداقل سپرده برای دریافت یک سهم اوراق22.3 میلیون تومان

طرح شماره ۳ وام مسکن بانک ملی

مبلغ سقف اوراق (میلیون تومان) حداقل مدت انتطار (ماه)ضریب (متوسط موجودی)
3660.5
3790.75
38121
41181.5
44242
47302.5
50363

شرایط و مقررات وام مسکن بانک ملی

بانک ملی رقم تسهیلات جعاله برای هر نفر حداکثر ۱۰ میلیون تومان (۲۰ برگ اوراق) و برای زوجین حداکثر ۲۰ میلیون تومان (۴۰ برگ اوراق) خواهد بود که با نرخ سود ۵/۱۷ درصد و دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه خواهد بود. هریک از متقاضیان تسهیلات مسکن می‌توانند به‌صورت هم‌زمان از تسهیلات جعاله بانک ملی نیز استفاده کنند.

  • امکان خرد و فروش این اوراق در بازار فرابورس و از طریق شرکت‌های کارگزاری طبق مقررات سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر است. همچنین در شعب بانک ملی امکان نقل و انتقال این اوراق برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده حساب امکان‌پذیر است.
  • طبق ضوابط و مقررات اعلام‌شده از سوی بانک ملی، مشتریان می‌توانند به‌صورت هم‌زمان و یا بافاصله زمانی، بیش از یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص گواهی مسکن را در شعب مختلف بانک ملی به نام خود افتتاح و بر اساس نوع طرح اوراق حق تقدم را دریافت کنند.
  • اوراق حق تقدم از زمان صدور به مدت ۲ سال اعتبار دارد و حداکثر تا یک ماه پس از مهلت انقضاء امکان دریافت تسهیلات با اوراق وجود دارد و بعدازآن، بانک ملی هیچ‌گونه تعهدی در قبال مشتری ندارد و اوراق باطل می‌شود.
  • طبق اعلام بانک ملی رقم تسهیلات جعاله برای هر نفر حداکثر ۱۰ میلیون تومان (۲۰ برگ اوراق) و برای زوجین حداکثر ۲۰ میلیون تومان (۴۰ برگ اوراق) خواهد بود که با نرخ سود ۵/۱۷ درصد و دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه خواهد بود. هریک از متقاضیان تسهیلات مسکن می‌توانند به‌صورت هم‌زمان از تسهیلات جعاله بانک ملی نیز استفاده کنند.
  • امکان خرد و فروش این اوراق در بازار فرابورس و از طریق شرکت‌های کارگزاری طبق مقررات سازمان بورس اوراق بهادار امکان پذیر است. همچنین در شعب بانک ملی امکان نقل و انتقال این اوراق برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده حساب امکان‌پذیر است.
  • طبق ضوابط و مقررات اعلام‌شده از سوی بانک ملی، مشتریان می‌توانند به‌صورت هم‌زمان و یا بافاصله زمانی، بیش از یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری خاص گواهی مسکن را در شعب مختلف بانک ملی به نام خود افتتاح و بر اساس نوع طرح اوراق حق تقدم را دریافت کنند.
  • اوراق حق تقدم از زمان صدور به مدت ۲ سال اعتبار دارد و حداکثر تا یک ماه پس از مهلت انقضاء امکان دریافت تسهیلات با اوراق وجود دارد و بعدازآن، بانک ملی هیچ‌گونه تعهدی در قبال مشتری ندارد و اوراق باطل می‌شود.

زمان بازپرداخت وام مسکن بانک ملی

  • دوره بازپرداخت تسهیلات حداکثر ۱۲ سال می باشد.
  • دوره بازپرداخت برای تسهیلات جعاله ۳۶ ماه می باشد.

مطالب مرتبط با این نوشته