وام خرید مسکن
 
//
نام وام و موسسهنیاز به سپردهسودحداکثر زمان
بازپرداخت
نوع ضمانتسقف وام
وام مسکن بانک ملیدارد17.5 ٪144 ماهسند ملک120 میلیون تومان

وام خرید مسکن چیست ؟

تامین نیازهای اولیه افراد یک جامعه از وظایف نظام حکومتی بوده و یک اصل ثابت برای بقا و تحکیم خانواده ها به شمار می آید. نیاز به مسکن جزئی از نیازهای پایه ای افراد برای تشکیل خانواده است از این روی کمک به فرد برای داشتن سرپناهی امن همیشه یک دغدغه برای مدیریت شهری محسوب شده است.

در این میان پرداخت وام مسکن از طرف برخی از بانک های دولتی و خصوصی با هدف یاری رساندن به شخص متقاضی در جهت تامین نقدینگی برای خرید مسکن، یکی از راه کارهای کمک به نهاد خانواده است.

زوج های جوان اولین گروهی هستند که به وام مسکن، برای شروع زندگی مشترک نیاز دارند از همین روی برخی از بانک ها تسهیلات ویژه ای را برای این گروه در نظر گرفته اند که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

انواع وام مسکن

وام مسکن از ۴۰ میلیون تا ۱۶۰ میلیون متغیر است و سقف پرداخت با توجه به مجرد یا متاهل بودن فرد تعیین می شود.

انواع وام مسکن عبارت است از :

 • وام صندوق مسکن یکم
 • صندوق پس انداز مسکن
 • جعاله
 • جعاله تعمیر

وام تسهیلات از محل اوراق ممتاز

برای دریافت این وام، باید در ابتدا اقدام به خرید اوراق ممتاز کنید، این اوراق قابل خرید و فروش در بورس اوراق بهادر می باشد.

 • مبلغ وام : ۶۰ میلیون تومان
 • بازپرداخت وام : ۱۲ سال
 • سود وام : ۵/۱۷ درصد

وام جعاله

وام جعاله به عنوان مکمل وام مسکن به شخص متقاضی پرداخت می شود.

 • مبلغ وام : ۱۰ میلیون تومان
 • بازپرداخت وام : ۵ سال
 • سود وام : میزان سودی که بعد از دوره بازپرداخت به بانک پرداخت می شود ۵ میلیون تومان می باشد.

وام جعاله تعمیر

وام جعاله تعمیر برای تعمیر و یا تکمیل مسکن به متقاضی اعطا می شود.

وام صندوق مسکن یکم

وام صندوق مسکن یکم، نام تسهیلات مسکن است که توسط بانک مسکن به افراد پرداخت می شود.

مقدار وام مسکن تحت تاثیر مجرد یا متاهل بودن افراد است هم چنین شهر محل سکونت شما نیز عاملی برای میزان مبلغ دریافتی است.

مقدار و سود وام مسکن

مبلغ وام صندوق پس انداز مسکن یکم برای شخصی که به صورت انفرادی تقاضا داده است در تهران که یک کلان شهر محسوب می شود ۸۰ میلیون تومان، شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن، ۶۰ میلیون تومان و برای باقی مناطق ۴۰ میلیون تومان است.

یرای زوجین ساکن در تهران مبلغ وام ۱۶۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون و سایر مناطق تا ۸۰ میلیون است.

سود تخصیص یافته به تسهیلان مسکن حدود ۸ درصد می باشد.

شرایط باز پرداخت وام مسکن

بازپرداخت وام به صورت ماهیانه انجام می پذیرد.

اقساط ماهیانه برای وام انفردی ( ۱۲ سال ) به شرح زیر می باشد :

 • مبلغ ۸۰ میلیون تومان : اقساط ماهیانه ۰۰۰/۸۶۵ تومان
 • مبلغ ۶۰ میلیون تومان : اقساط ماهیانه ۰۰۰/۶۵۰ تومان
 • مبلغ ۴۰ میلیون تومان : اقساط ماهیانه ۰۰۰/۴۳۳ تومان

بازپرداخت وام برای زوجین ( ۱۲ سال )  به شرح زیر می باشد :

 • مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان : اقساط ماهیانه ۰۰۰/۷۰۰/۱ تومان
 • مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان : اقساط ماهیانه ۰۰۰/۲۹۰/۱ تومان
 • مبلغ ۸۰ میلیون تومان : اقساط ماهیانه ۰۰۰/۸۶۵ تومان

زمان باز پرداخت وام مسکن

زمان بازپرداخت وام مسکن حداکثر ۱۲ سال است.

تعداد اقساط وام مسکن

تعداد اقساط وام مسکن بسیار وابسته به زمان باز پرداخت وام می باشد، اگر مدت زمان باز پرداخت ۱۲ ساله باشد مبلغی که باید به بانک پرداخت کنید به تعداد اقساط مساوی در هر ماه توزیع می شود.

مطالب مرتبط با این نوشته