شرایط پرداخت سود سپرده چدید 97
 
//

به نقل از تیتر نیوز در بخشنامه ای جدیداً از سوی شورای پول و اعتبار صادر شده است، نرخ سود علی الحساب کوتاه مدت برابر با ۱۰ درصد خواهد بود و تغییری در این حوزه وجود ندارد. بر همین اساس معیار پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر یابد به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد. همچنین مقرر شد یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات وی زیرساخت های لازم در شبمه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به اجرا درآید. از همین رو بانک ها و موسسات اعتتباری غیر بانکی موظف هستند اطلاع رسانی لازم را در این باره به سپرده گذاران خود معمول دارند.

اینطور که که مفاد این مصوبه نشان می دهد مبنا برای پرداخت سود روزشمار دیگر میانگین حساب بانکی نخواهد بود و مبنا برای پرداخت سود حداقل مانده حساب در بانک ها خواهد بود.

شرایط جدید پرداخت سود سپرده بانکی در سال ۹۷

به این ترتیب بانک ها با این مصوبه از بار سنگین پرداخت سود به سپرده های کوتاه مدت رها خواهند شد. بانک‌ها پیش تر با هدف جذب سپرده های بیشتر، نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت را نیز معادل بلند مدت کرده بودند و از این رو بخش عمده ای از سپرده گذاران میل به سپرده گذاری کوتاه مدت داشتند.

سود سپرده های کوتاه مدت تا حدود یک سال پیش در برخی بانک ها به حدود ۲۰ درصد نیز می رسید این در حالی است که سود سپرده های بلند مدت نیز در همین حد و اندازه بود و در نتیجه سپرده گذاری بلند مدت سودی برای مشتریان در برنداشت.

در چنین شرایطی بانک مرکزی در سال گذشته همه بانک ها را مکلف به رعایت سقف سود برای سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت کرد. بر این اساس حداکثر نرخ سود سپرده های بلند مدت در سیستم بانکی ۱۵ درصد و حداکثر نرخ سود سپرده ها برای سپرده های کوتاع مدت ۱۰ درصد تعیین شد.

به موجب تصمیمات اتخاذ شده، سود سپرده‌های کوتاه‌مدت تنها در صورتی باید به حساب سپرده‌گذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. تا پیش از این مصوبه، بانک‌ها حتی در صورت واریز و برداشت به حساب‌های کوتاه‌مدت، سود روزشمار را در پایان هر ماه به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌کردند.

اما در بخشنامه جدید تاکید شده که «حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه» برای  محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود.

سود سپرده در سال 97

مطالب مرتبط با این نوشته