وام طرح اندوخته خانواده مهر ایران
 

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای تکمیل سبد خدماتی خود اقدام به رونمایی از مدل دوم صندوق های خانوادگی خود کرد( وام ۲برابر موجودی ). در این مدل مشتریان می توانند با تجمیع منابع و سپرده های صندوق های خانوادگی خود در بانک قرض الحسنه مهر ایران توان وام دهی خود را ۲ برابر کنند.

//

در بسیاری از خانواده ها و ادارات صندوق های اندوخته ای وجود دارند که در مواقع نیاز به افراد وام می دهند. با شرکت در طرح اندوخته خانواده بانک قرض الحسنه مهر ایران، می توانید موجودی صندوقتان را دوبرابر افزایش دهید.

طرح اندوخته مهر ایران ؛ وام با دوبرابر موجودی

دقیقا همانند صندوق های خانوادگی  و صندوق های رایج در ادارات، اعضا با پرداخت سهم ماهیانه خود به این صندوق و تجمیع این مبالغ، علاوه بر آن که می توانند پس انداز کنند، می توانند از تسهیلات قرض الحسنه نیز بهره مند شوند. تفاوتی که این صندوق با صندوق های خانوادگی دارد این است که در صندوق های خانوادگی تسهیلات قرض الحسنه صرفا از منبع دریافتی اعضا که ماهیانه پرداخت می شود، ارائه می شود. اما در طرح اندوخته خانواده مهر ایران، از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه حمایتی این امکان به وجود آمده که میزان دریافتی اعضا از صندوق به میزان دو برابر افزایش پیدا کند. سقف تسهیلات قرض الحسنه پرداختی که از محل منابع درآمدی بانک می باشد، در این طرح ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

طرح یکم اندوخته خانواده مهر ایران

با توجه به تعداد افراد شرکت کننده و درخواست متقاضیان، افراد می توانند در یکی از چهار گروه تعیین شده شرکت کند. این گروه ها با توجه به تعداد اعضا به گروه های ۵ نفره، ۱۰ نفره، ۱۵ نفره و ۲۰ نفره تقسیم خواهند شد. مبلغ سهم اندوخت هدر این طرح با توجه به درخواست متقاضیان تعیین می شود که در ابتدای دوره باید تعیین شود. این مبلغ می تواند بین ۲۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان متغیر باشد اما در طول دوره ثابت است. نکته قابل توجه این طرح این است که با هر تعداد افرادی این طرح قابل اجرا می باشد و مدت زمانی که برای پرداخت سهم اندوخته توسط اعضا در نظر گرفته شده، ماهیانه و به صورت ده مرحله می باشد.

تعداد اعضاء۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ نفره
سهم پرداختی اعضاءحداقل ۲۰۰ هزار تومان
سقف تسهیلات بانک۲۰ میلیون تومان
کارمزد تسهیلات از محل پرداختی اعضاء۲ درصد
کارمزد تسهیلات از محل منابع بانک۴ درصد
سقف اقساط۲۲ ماه

شیوه پرداخت تسهیلات طرح یکم اندوخته خانواده

زمان شروع پرداخت تسهیلات بانک مهر ایران در این طرح از ماه سوم می باشد. در نتیجه پس دریافت تمامی سهم های اندوخته پایان ماه سوم تمام اعضا، ۱۰ فقره تسهیلات به صورت ماهیانه و در ده ماه متوالی به اعضا صندوق پرداخت خواهد شد. مبلغ این تسهیلات با توجه به تعداد اعضا و مبلغ پرداختی ماهانه اعضا در هرماه متناسب است که با توجه به فرمول زیر محاسبه می شود.

۲*مبلغ سهم اندوخته ماهیانه*تعداد اعضا= مبلغ تسهیلات پرداختی در هر ماه

برای مثال اگر حق عضویت اعضا در هر ماه مقدار یک میلیون تومان باشد برای هریک از اعضا در یکی از ماه های چهارم تا سیزدهم  دو فقره تسهیلات  بیست میلیون تومانی در نظر گرفته میشود. ( باتوجه به تعداد فرضی ۱۰ نفر)

اقساط و سود تسهیلات طرح یکم اندوخته خانواده مهر ایران

حداکثر مدت زمان و مهلت برای بازپرداخت تسهیلات ۲۲ ماه در نظر گرفته شده است که دو ماه آن برای بازپرداخت کارمزد میباشد و باقی برای بازپرداخت تسهیلات.

در این طرح بانک مهر ( طرح یکم اندوخته خانواده ) به هریک از اعضای صندوق حداکثر دو فقره تسهیلات در دو نوبت از محل منابع بانک و یا محل اندوخته اعضا پرداخت می شود. که با توجه به این قضیه کارمزد تسهیلات از محل مابع حمایتی بانک ۴ درصد و از محل پرداختی اعضا دو درصد می باشد. کار مزد با توجه به رقم تسهیلات محاسبه شده و در طی دو قسط از گیرنده تسهیلات دریافت می شود.

بیشتر بخوانید: وام ۲۰ میلیونی ۴% بانک قرض الحسنه مهر ایران

سه نکته مهم:

در صورتی که اعضا مبالغ مربوط به سهم اندوخته دریافتی خود را برداشت نکنند، امکان دریافت تسهیلات مجدد با همان شرایط قبلی امکان پذیر است.

در صورت اقدام به قطع همکاری ، در طول ده ماه هریک از اعضا پس از اتمام پرداخت سهم اندوخته همه اعضا و همچنین تسویه تسهیلات دریافتی می توانند سهم اندوخته پرداختی خود را دریافت کنند.

در صورت تمایل هر یک از اعضا ادامه همکاری به صورت انفرادی با همان شرایط قبلی ممکن خواهد بود.

طرح دوم اندوخته خانواده مهر ایران

این طرح بر خلاف طرح قبلی صندوق های خانوادگی و غیره با هر تعداد عضو می توانند شرکت کنند و دو برابر میزان اندوخته خود تسهیلات دریافت کنند. هر صندوق با هر تعداد عضو به عنوان گروه در این طرح شرکت می کنند و مبلغ حق عضویت با توجه به نظر اعضا در ابتدای هرماه پرداخت می شود. باید توجه کرد که حداقل مبلغ پرداختی ۱۰۰ هزار تومان می باشد. مبلغ در نظر گرفته شده ثابت است و در ماه های آتی امکان افزایش آن نیست. مبلغ حق عضویت حداکثر تا ماه دهم باید پرداخت شود. تعداد و مدت پرداخت حق عضویت باتوجه به تعداد اعضا و میزان تسهیلات متفاوت و متغیر است. پرداخت تسهیلات به اعضا به صورت مستمر و ماهیانه می باشد.

تعداد اعضاءنامحدود
سهم پرداختی اعضاءحداقل ۱۰۰ هزار تومان
سقف تسهیلات۴۰ میلیون تومان
کارمزد تسهیلات از محل پرداختی اعضاء۲ درصد
کارمزد تسهیلات از محل منابع بانک۴ درصد
سقف اقساط۳۶ ماه

پرداخت تسهیلات طرح دوم اندوخته خانواده مهر ایران

تسهیلات پرداختی در این طرح پس از واریز کلیه حق عضویت اعضا به افراد توسط بانک پرداخت می گردد. این تسهیلات در هر ماه و تا دو برابر مجموع پرداختی ها خواهد بود. در این طرح حداکثر تسهیلات پرداختی ۴۰ میلیون تومان خواهد بود که ۲۰ میلیون آن از  محل پرداختی اعضا و مابقی از منابع بانک تامین خواهد شد. شایان توجه است که برای دریافت تسهیلات در طرح دوم اندوخته خانواده مهر ایران ارائه یک ضامن معتبر توسط اعضا الزامی می باشد.

اقساط و کارمزد تسهیلات طرح دوم اندوخته

سقف زمانی بازپرداخت تسهیلات حداکثر ۳۶ ماه می باشد که ۳۳ ماه آن برای بازپرداخت اصل تسهیلات می باشد و ۳ ماه آن مربوط بازپرداخت کارمزد. کارمزد این تسهیلات در صورتی که تسهیلات مذکور از منابع بانک باشد ۴ درصد و اجگر از محل پرداختی اعضا باشد دو درصد خواهد بود.

نکات قابل توجه

حق عضویت اعضا  پس از تسویه کامل تسهیلات دریافتی در طرح دوم در سر رسید ها قابل برداشت خواهد بود.

هریک  از اعضا به صورت انفرادی میتواند پس از تسویه ۷۵ درصد اقساط  تسهیلات به صورت ماهیانه و پشت سر هم و پس از تسویه کامل مانده بدهی تسهیلات دریافتی می تواند مبلغ حق عضویت خود را باز پس گیرد و یا از سایر تسهیلات مشابه با توجه به سیاست های بانک استفاده نماید.

مطالب مرتبط با این نوشته