//
قرادادهایی در اسلام وجود دارد که سود حاصل از آنها حلال بوده و متیوان از این نوع قرارداد در مواردی خاص استفاده کرد. در اینجا قصد داریم در ارتباط با قرارداد مضاربه صحبت کنیم و اینکه چگونگی نحوه در یافت آن از بانک ملت را مورد بررسی قرار دهیم. به تعبیر بازاری میتوان گفت در قرارداد مضاربه، پول از یکی از طرفین دریافت می‌شود و کار را طرف دیگر قرارداد انجام میدهد. در این نوع از قرارداد طرفین متعهد می‌شوند که سود حاصله را بر اساس نسبتی که باهم قرار گذاشته اند بین خودشان تقسیم کنند. البته میتوان این نکته را ذکر کرد که در قرارداد مضاربه باید تمامی مراحل به دقت انجام شود چراکه با کمی بی دقتی این عقد شرعی تبدیل به ربا شده و کاملا حرام می‌شود.
در همین ضمن میتوان بیان داشت که مضاربه، یکی از عقود معین قانون مدنی است که به موجب آن تسهیلات لازم در اختیار اشخاصی که در امر تجارت و بازرگانی اشتغال دارند قرار می‌گیرد.
در این جا میتوان گفت که بانک بعنوان مالک، سرمایه را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار می‌دهد و این سرمایه می‌تواند هم به طریق یکجا و یا برحسب نیاز بتدریج در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد.
نکته قابل ذکر اینکه قرارداد مضاربه مربوط به امور بازرگانی داخلی و خارجی است. با این وصف، بانکها در امر واردات، مجاز به انعقاد قرارداد مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.
مدت زمان قرارداد: مدت قرارداد حداکثر یکسال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می‌باشد.

وام۱

الف- مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:

۱- درخواست متقاضی 
۲- پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر 
۳- اصل و تصویر شناسنامه 
۴- کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل کسب

ب- مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:

۱- درخواست متقاضی 
۲- تصویر شناسنامه مدیران شرکت 
۳- مجوزهای صنفی معتبر 
۴- اساسنامه 
۵- اظهار نامه مالیاتی 
۶- اظهارنامه ثبت شرکت 
۷- آگهی تاسیس 
۸- آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی 
۹- صورتهای مالی
ج- سایر مدارک و مستندات و مجوزهایی که براساس مرجع تصویب کننده اعتبار ضروری باشد.

مراحل دریافت تسهیلات مضاربه:

۱- دریافت درخواست متقاضی و مدارک مربوطه 
۲- بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار حسب اختیارات تفویضی توسط مراجع ذیصلاح بانک 
۳- انعقاد قرارداد مضاربه 
۴- اعطای تسهیلات

مطالب مرتبط با این نوشته