تحلیل تکنیکال
 

در قسمت دوم آموزش حرفه ای تحلیل تکنیکال در ارتباط با انواع نمودار توضیحاتی ارائه شد و بیان شد که بهترین نوع نمودار در تحلیل های تکنیکال که توسط معامله‌گران برجسته دنیا استفاده می‌شود نمودارهای شمعی است. در این قسمت به توضیح بیشتر در خصوص نمودارهای شمعی پرداخته و انواع الگوهای آنها را به صورت مفصل شرح خواهیم داد.

نمودارهای شمعی به دو نوع شمع های صعودی و شمع های نزولی تقسیم بندی می‌شوند. همچنین این شمع ها به تنهایی یا به صورت ترکیب های دوتایی یا سه تایی میتوانند الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده ایجاد کنند که در تحلیل های تکنیکال بسیار مورد استفاده معامله گران قرار می‌گیرد.

الگوهای بازگشتی: همواره معامله گران به دنبال دلایلی هستند که آنها را از تغییر روند بازار مطلع کند. در همین زمینه نمودارهای شمعی ژاپنی دارای الگوهای بازگشتی هستند.

انواع الگوهای بازگشتی نمودارهای شمعی

۱- الگوی چکش و دارآویز

با توجه به روندهای نمودارها که به سه دسته روند صعودی، نزولی، خنثی تقسیم بندی می شود، نمودارهای شمعی میتوانند با یک شکل خاص در هرکدام از روندها باعث تغییر روند شوند.

نکته بسیار مهم: در اکثر منابع مطالعاتی ذکر شده که تغییر روند به معنای توقف ناگهانی روند فعلی و آغاز روند جدید است به این صورت که منظور از الگوهای بازگشتی اینست که، هنگام وقوع در یک روند نزولی، بایستی به روند صعودی تغییر جهت دهد. در حالی که این طرز دیدگاه کاملا اشتباه است. با وقوع یک الگوی شمع بازگشتی در یک روند نزولی احتمال تغییر جهت به روند خنثی و صعودی وجود دارد و نمیتوان با قطعیت شروع روند صعودی را تخمین زد.

الگوی چکش، شامل یک شمع است که در یک روند نزولی ظاهر می شود. با وقوع این شمع، معامله گران، سیگنال اخطاری دریافت می کنند که باید منتظر روزهای بعدی باشند و در صورت شروع روند صعودی، خرید خود را انجام میدهند یا به خریدهای قبلی خود می افزایند.

الگوی دارآویز، در یک روند صعودی رخ می دهد. شامل یک شمع است که میتواند باعث تغییر جهت روند روند قبلی شود.

سه شرط اصلی الگوی دارآویز و چکش

۱- بدنه اصلی باید در بالاترین محدوده معاملاتی روز باشد.

۲- طول سایه پایینی باید دوبرابر یا بیشتر از طول بدنه اصلی باشد.

۳- سایه بالایی نباید وجود داشته باشد، یا حداقل بسیار کوچک باشد.

گوی دارآویزالگوی چکش

در الگوی چکش و دارآویز نکته مهم اینست که تا مشاهده تایید برای نزول و یا صعود باید صبر کرد. توجه به روند قبلی بسیار مهم است. شما باید توجه داشته باشید که در الگوی چکش حتما روند قبلی نزولی باشد و در الگوی داراویز روند قبلی صعودی باشد.

بسیاری از اخطارهای بازار از ترکیب یک یا چند شمع حاصل می شود. الگوی پوشا یکی از ترکیب های دو شمعی است که یک معامله گر می تواند به عنوان یک الگوی برگشتی و سیگنال در نظر بگیرد.

الگوی پوشا جز الگوهای برگشتی بوده که از دو شمع با رنگ های متضاد به جود آمده می‌آید.

بیشتر بخوانیم : آموزش حرفه ای تحلیل تکنیکال (قسمت اول)

الگوی پوشا صعودی، در این الگو بازار در یک روند نزولی قرار داد. خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و یک شمع سفید رنگ ایجاد می شود که بدنه شمع سیاه رنگ ماقبل خود را پوشش می دهد و اخطاری مبنی بر تغییر جهت بازار صادر می کند.

الگوی پوشا نزولی، در این الگو بازار در یک روند صعودی قرار داشته و فروشندگان بر خریداران غلبه میکنند. یک شمع سیاه رنگ شگل میگیرد به طوری که بدنه شمع سفید رنگ قبلی را پوشش داده و سیگنالی برای تغییر حهت بازار صادر می‌کند.

سه شرط اساسی برای ایجاد یک الگوی پوشا

۱- بازار باید دارای روند صعودی یا نزولی باشد.

۲- الگو پوشا شامل دو شمع است. بدنه شمع دوم باید بدنه شمع اول را به طور کامل بپوشاند.

۳- رنگ بدنه شمع دوم باید متضاد با رنگ بدنه شمع اول باشد.

الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی

 

الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی

مطالب مرتبط با این نوشته