بانک قرض‌الحسنه مهر ایران
 
//

به تازگی، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران جهت آسان ساختن محاسبات بانکی برای مشتریان در وب‌سایت خود سامانه‌ای جهت محاسبات اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه راه‌اندازی کرده است.

این سامانه این امکان را به کاربران می‌دهد که با تعیین مبلغ تسهیلات خورد نظر، تعداد اقساط و نرخ کارمزد، از صفر تا ۴ درصد، بتوانند مبلغ هر قسط، مبلغ کارمزد سالیانه و کل کارمزد تسهیلات را مشاهده کنند.

نحوه‌ی محاسبات کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران

جهت تقسیط تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی اعطایی، سال‌های دوره بازپرداخت قرض‌الحسنه به جای ۱۲ ماه، ۱۱ ماه در نظر گرفته می‌شود. همچنین در هر سال یک قسط، معمولاً اولین قسط شروع هر سال، برای وصول کارمزد آن سال اختصاص می‌یابد.

به عنوان مثال:

اگر وام قرض‌الحسنه  از بازپرداخت ۶۰ ماهه برخوردار باشد، مبلغ اصل وام قرض‌الحسنه در ۵۵ قسط و کارمزد متعلق به دوره طی پنج قسط به قرار زیر از مشتری دریافت می‌گردد:

قسط اول: کارمزد سال اول

قسط سیزدهم: کارمزد سال دوم

قسط بیست و پنجم: کارمزد سال سوم

قسط سی و هفتم: کارمزد سال چهارم

قسط چهل و نهم: کارمزد سال پنجم

 

مطالب مرتبط با این نوشته