//

بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای ترویج سنت قرض الحسنه و کمک به خروج اقتصاد کشور از رکود اقدام به اجرای طرح حمایتی با اشخاص حقیقی و حقوقی می نماید.در این طرح که به منظور تقویت توان مالی کارکنان و اعضای شرکت ها و سازمان ها می باشد بانک با حمایت ۱۰۰ درصدی از منابع شرکت ها و اشخاص (حقیقی و حقوقی) گامی بلند در راستای ورود به تامین مالی مشتریان بزرگ بر می دارد.شرکت ها و سازمان هایی که اقدام به اجرای این طرح( وام چهاردرصد فوری میلیاردی بانک قرض الحسنه مهر ایران(طرح مشارکتی) ) نمایند علاوه بر رفع نیازهای ضروری کارکنان خود انگیزه آنها را جهت بهره وری بالاتر در سازمان افزایش می دهد.

وام چهاردرصد فوری میلیاردی بانک قرض الحسنه مهر ایران(طرح مشارکتی)

مشخصات طرح مشارکتی:

  • نرخ کارمزد:۴ درصد
  • نیاز به سپرده گذاری:دارد
  • درصد مشارکت بانک:طبق تفاهم طرفین تا ۱۰۰ درصد.
  • مدت زمان بازپرداخت: طبق تفاهم طرفین و حداکثر ۶۰ ماهه.
  • زمان پرداخت:فوری
  • حداکثر سقف فردی هر فقره تسهیلات: ۴۰ میلیون تومان
  • حداقل مبلغ آورده مشتری: ۱۰۰ میلیون تومان.

مخاطب و جامعه هدف طرح:شرکت ها و بنگاههایی که قصد دارند به کارکنان خود تسهیلات پرداخت نمایند اما منابع آنها کافی نیست.

شرح:اغلب شرکت ها و سازمان ها جهت ایجاد رضایت شغلی و انگیزش کارکنان سعی در فراهم نمودن امکانات رفاهی و همچنین تسهیلات ارزان قیمت با اقساط کم برای آنان دارند.اما منابع سازمان ها و شرکت ها اغلب جوابگوی نیاز همه پرسنل نبوده و تعداد زیادی از پرسنل باید مدت زمان طولانی را در صف انتظار دریافت وام بمانند.این انتظار طولانی مدت نه تنها انگیزه فرد را کاهش می دهد بلکه باعث القاء حس عدم رعایت عدالت اداری و سازمانی نیز برای آنها می شود.

بانک قرض الحسنه مهر ایران با اجرای این طرح با ۲ برابر نمودن توان پرداخت تسهیلات شرکت ها و سازمان ها به کارکنان باعث کمک به کارمندان و کارکنان سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی می شود.

فرصت طلایی برای مدیران هوشمند

مدیران هوشمند سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی با کمترین محاسبه و سنجش این طرح به مزایای فوق العاده این طرح پی می برند و با ۲ برابر نمودن توان پرداخت تسهیلات خود عملاً بدون دغدغه تامین مالی طیف وسیعی از نیازهای کارکنان خود را رفع می نمایند.

مثال۱:

سازمان ۲۰۰ میلیون تومان منابع مالی جهت پرداخت تسهیلات به کارکنان خود اختصاص داده است.اگر به هر کارمند ۲۰ میلیون تومان وام پرداخت کند تنها ۱۰ نفر از پرسنل می توانند وام دریافت نمایند.سازمان با تودیع و سپرده گذاری ۲۰۰ میلیون تومان نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران و معرفی ۲۰ نفر از کارمندان خود به بانک به هر شخص ۲۰ میلیون تومان وام پرداخت می کند،اقساط آنها ۶۰ ماهه و مبلغ هر قسط ۳۶۰ هزار تومان می باشد.

مثال ۲:

سازمان ۵۰۰ میلیون تومان منابع مالی جهت پرداخت تسهیلات به کارکنان خود اختصاص داده است.اگر به هر کارمند ۱۰ میلیون تومان وام پرداخت کند تنها ۱۰ نفر از پرسنل می توانند وام دریافت نمایند.سازمان با تودیع و سپرده گذاری ۵۰۰ میلیون تومان نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران و معرفی ۱۰۰ نفر از کارمندان خود به بانک به هر شخص ۱۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می کند،اقساط آنها ۶۰ ماهه و مبلغ هر قسط ۱۸۲ هزار تومان می باشد.

 

مثال ۳:

سازمان ۲ میلیارد تومان منابع مالی جهت پرداخت تسهیلات به کارکنان خود اختصاص داده است.اگر به هر کارمند ۲۰میلیون تومان وام پرداخت کند تنها ۱۰۰ نفر از پرسنل می توانند وام دریافت نمایند.سازمان با تودیع و سپرده گذاری ۲ میلیارد تومان نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران و معرفی ۲۰۰ نفر از کارمندان خود به بانک به هر شخص ۲۰میلیون تومان وام پرداخت می کند،اقساط آنها ۶۰ ماهه و مبلغ هر قسط ۳۶۰هزار تومان می باشد.

 

وام چهاردرصد فوری میلیاردی

 

 

 

 

مطالب مرتبط با این نوشته