//

برای مدیر شدن به چه مهارت هایی نیاز دارم؟تعیین چشم انداز و هدف شما از سطح مدیریت راه خوبی برای پیشرفت حرفه شماست.برای بهبود قدرت مدیریتتان باید مهارتهای مورد نیاز این کار رابشناسید.مهارت های مورد نیاز برای مدیر شدن:

مدیر کیست؟

یک مدیر و یا سرپرست کسی است که یک پروژه،سازمان و یا گروهی را تحت نظر خود دارد.مدیران مسئول ایجاد انگیزه(راه های ایجاد انگیزه در کارمندان) و پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده می باشند که گاهاً با محدودیت منابع و زمان روبرو می شوند.

چرا مدیر شویم؟

تبدیل شدن به مدیر و یا سرپرست به معنای افزایش کار و مسئولیت شما می باشد.

بنابراین اگر شما علاقه به مدیر شدن دارید باید نقش و جایگاه خود در صنعت و زمینه مورد علاقه خود را بررسی کنید.

هدف از تلاش های اغلب مردم برای رسیدن به سطوح بالاتر مدیریت کسب پول و درآمد بیشتر می باشد،در حالی که مدیرانی وجود دارند که هدفشان از ارتقا سطح مدیریتی خود اجرای طرح های نوین و تفکرات خود و اثبات تاثیر روش های علمی بر بهره وری سازمان ها می باشد.

مهارت های مورد نیاز برای مدیر شدن

سازماندهی خوب و مناسب:

مدیر مسئول سازماندهی بخش و دپارتمان خود،همچنین اجرای فرآیندها و رهنمودهای لازم و تعیین اهداف مورد نیاز است.بنابراین مدیر باید قدرت سازماندهی بالایی داشته باشد.

مدیریت زمان خوب:

اغلب مدیران انتظار دارند کارشان در مهلت از قبل تعیین شده و چه بسا پیش از موعد انجام شود.بنابراین برای دستیابی به این هدف باید زمان خود و تیم های زیر دست خود را به درستی تنظیم کنند تا در موعد مقرر بتوانند پروژه را تکمیل و یا هدف سازمان را برآورده کنند.

مهارت انسانی و ایجاد ارتباط:

مهارت های انسانی و ایجاد ارتباط مفید و معنوی نقش بی بدیلی در ایجاد انگیزه در بین کارکنان ایجاد خواهد کرد،در صورتی که مدیر نتواند ارتباط خوبی با افراد و انسان های زیر دست خود برقرار نماید هرقدر نیز توانایی های علمی و شخصی داشته باشد قادر به مدیریت مطلوب و ایجاد بهره وری مناسب در محیط کار خود نمی باشد.

نمایندگی:

مدیران اغلب اوقات وسوسه می شوند به جای توضیح دادن کاری به افراد دیگر خود آن کار را انجام دهند.اما تفویض اختیار و دادن مسئولیت به پرسنل و مسئولیت پذیر و پاسخگو کردن آنها روش بهتری می باشد.

برنامه ریزی و استراتژی:

مدیر باید برای آینده برنامه ریزی و پلن گذاری نماید تا درصورت هر رخدادی برنامه از پیش تعیین شده خود را داشته باشد و در صورت نیاز تغییر استراتژی دهد.

ارتباطات:

مدیران خط اصلی ارتباط بین پرسنل خط مقدم، مدیریت ارشد و مشتریان هستند. آنها مسئول نگه داشتن همه افراد هستند.

حل مسئله:

مدیران ممکن است در کارشان مشکلاتی پیش بیاید.آنها باید این توانایی و تخصص را داشته باشند تا با تمرکز فکری و با آرامش به مشکلات فکر کنند و راه حل های مناسب آن را ارائه نمایند.

مهارت های اداری و مالی:

مدیر باید بتواند بودجه را تنظیم و کنترل نماید(شم مالی داشته باشد) و مانند سایر مدیران گزارش بنویسند بنابراین مدیر باید توانایی درک مسائل مالی و اداری و همچنین توانایی نگارش و کار با کامپیوتر را داشته باشد.

رهبری:

رهبری شامل متقاعد کردن دیگران برای پیروی از مسیری است که شما انتخاب می کنید.

مدیر باشیم یا رهبر؟

 

مهارت های مورد نیاز برای مدیر شدن

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط با این نوشته