علی رغم وجود مخالفان زیاد بیش از یک سال است که ماراتن کاهش نرخ سود بانکی به صورت جدی  کلید خورده است، تا جایی که در آینده نزدیک نیز دوباره شاهد کاهش نرخ سود بانکی خواهیم بود. از این رو برخی از صاحبنظران بر این باور هستند که کاهش پلکانی نرخ سود بانک ها را می توان از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت تدبیر و امید برشمرد.

به طور کلی آنچه در خصوص کاهش نرخ سود بانکی بیش از همه حائز اهمیت است وجود برنامه ریزی دقیق و کارشناسی برای سرمایه های خارج شده از بانک ها می باشد چرا که تجربه نشان داده است در صورت عدم وجود این مهم ایجاد بازار سیاه و رکود در اقتصاد دور از ذهن نخواهد بود.

کاهش نرخ سود بانکی چراغ سبز ایجاد اشتغال

گفتنی است نرخ سود بانکی ارتباط معنا داری با عدد تورم دارد بدین معنا که می توان با پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی شاهد کاهش نرخ تورم بود. از این رو انتظار می رود با کاهش پلکانی و مداوم نرخ سود بانکی شاهد بیگانگی بازار با رکود و تورم سرسام آور باشیم. هر چند در این مجال باید متذکر شد لازمه اصلی کاهش نرخ تورم حذف علل ایجاد کننده تورم است چرا که در غیر این صورت کاهش نرخ سود بانکی می تواند زمینه ساز افزایش تورم شود.

یکی دیگر از مهم ترین مزایایی کاهش نرخ سود بانکی را می توان در ایجاد اشتغال جستجو کرد چرا که از این وادی می توانیم شاهد افزایش اعطای تسهیلات به مراکز تولیدی و در نتیجه ایجاد اشتغال بود.

روانه شدن سرمایه به بازار تولید و روشن شدن چراغ کارگاه ها و یا شرکت های تولیدی را می توان از دیگر مزایایی کاهش نرخ سود بانکی دانست. چرا که یکی از نشانه های اقتصاد سالم نرخ پایین سود بانک ها است، اما باید  خاطر نشان کرد که برای رونق بازار و در نتیجه رشد اقتصادی کشور  فاکتورهای دیگری مانند کاهش مداخله دولت، ایجاد فضای ایمن، ارائه مشوق های مالی مناسب به تولیدکنندگان و یا آزاد سازی بانک ها برای ارائه اعتبارات به کارگاه های  تولیدی نیز موثر است.

مزایا ومعایب کاهش سود بانکی

باید توجه داشت برخی از صاحبنظران بر  این باور هستند که کاهش نرخ سود بانکی نه به نفع سرمایه گذاران است نه به نفع بانک ها چرا که تحقق این مهم می تواند در بلند مدت به ورشکستگی بانک ها منجر می شود و همچنین باعث ناتوانی مالی اقشار متوسط جامعه شود چرا که تنها منبع مالی برخی از افراد سودهای بانکی می باشد. اما این در حالی است که ایجاد بازار سیاه، واسطه گری و رونق کسب و کار دلالان را می توان از مهم ترین معایب عدم کاهش نرخ سود بانکی دانست.

یکی از مهم ترین مخالفان کاهش نرخ سود بانکی، بانک ها هستند که کارشناسان بر این باور هستند که علت این امر ناشی از وجود رقابت میان بانک ها و همچنین شفاف نبودن حساب های بانکی است، به گونه ای که برخی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش نرخ سود بانکی در بانک های خصوصی باعث افزایش سرمایه برای مدیران آن مجموعه می شود و در بانک های دولتی نیز به مثابه سرپوشی برای حساب و کتاب های غیر شفاف آن ها عمل می کند، از این رو انتظار می رود بانک مرکزی هر چه سریعتر از نقش فرمایشی خود فاصله گرفته و با نفوذ بیشتری وظایف محموله خود را انجام دهد، چرا که تک نرخی شدن سود بانکی به صراحت در برنامه ششم توسعه نیز آمده شده است.

یکی دیگر از معایب کاهش نرخ سود بانک ها  را می توان کاهش نقدینگی در جامعه  دانست به گونه ای هیاهو با بازار بیگانه شود.

در پایان باید خاطر نشان کرد که کاهش نرخ سود بانکی می تواند چرخ های تولید را به حرکت در بیاورد و علی رغم سیاه نمایی برخی از مخالفان می توان اطمینان داشت مزایای آن بیش از معایب آن است.

آیا سود بانکی حرام است؟

مطالب مرتبط با این نوشته