//

    رضایت شغلی عبارتست از حس مثبت(دوست داشتن شرایط و الزامات یک شغل)و وابستگی به محیط کار و اطرافیانمان،رضایت شغلی از مهمترین ارکان هر سازمان و محیط کاری می باشد.در اهمیت رضایت شغلی همین بس که به تنهایی می تواندمنجر به پیشرفت و ترقی یک سازمان و یا شکست و نابودیش باشد.در این مطلب سعی خواهیم کرد نقش مدیر در ایجاد رضایت شغلی کارمندان را بررسی نماییم.

چرا رضایت شغلی مهم است؟

از مهمترین دلایل اهمیت رضایت شغلی موارد ذیل می باشد:

  •  بهره وری فردی را افزایش می دهد.
  •  فرد را به سازمان متعهد می کند.
  •  سلامت ذهنی و فیزیکی را افزایش می دهد.
  •  روحیه افراد را بالا می برد.
  •  کارکنان را به سوی یادگیری های جدید سوق می دهد.

عدم رضایت شغلی باعث ایجاد افسرگی و روحیه پایین می شود.روحیه پایین منجر به موارد ذیل می شود:

غیبت های زیاد(ارادی و غیر ارادی)

تاخیر در کار:در هنگام وقت اداری و کاری نیز به تلفن و کارهای شخصی مشغول می باشد.

نقش مدیر در ایجاد رضایت شغلی کارمندان

یک مدیر خوب و موفق(خصوصیات و ویژگی های مدیر خوب و موفق)می تواند از طرق زیر نسبت به ایجاد رضایت شغلی در محیط کار خود اقدام نماید:

  • پرداخت به موقع و منصافانه حقوق کارمندان
  • امکان ارتقاء شغلی
  • فضای صمیمی در محیط کار

هرچند در محیط های خصوصی مدیر بواسطه اختیارات بیشتری که دارد توانایی بیشتری در افزایش رضایت شغلی کارکنان دارند اما در محیط های اداری و دولتی نیز مدیران گزینه های مختلفی از قبیل پاداش های نقدی و … جهت ایجاد رضایت شغلی در اختیار دارند.

نکته:فضای صمیمی در محیط کار می تواند به صورت قوی و جدی منجر به افزایش رضایت شغلی شود.

 

مطالب مرتبط با این نوشته