//

 

نزدیک شدن به استاندارد های بین المللی با ادغام بانک ها

زمزمه ادغام بانک ها بعد از مطرح شدن خبر ورشکستگی بانک ها به میان آمد ادغامی که شاید نشان دهنده ورشکستگی برخی از بانک ها باشد. چرا که تجربه نشان داده است که ادغام بانک‌ها اصلی ترین روش برای  بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است. مزایا و معایب ادغام بانک ها،بانک های قدرتمند.

گفتنی است از گذشته تا به امروز مهم ترین راهکار بازسازی بانک‌های بحران زده که البته قصد تعطیلی آنها نیز وجود نداشته باشد ادغام آنها با بانک‌های سالم است. چرا که این امر باعث بهبود در تنوع ریسک، کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش بازاری در کنار نجات از ورشکستگی خواهد شد. به عبارت ساده تر ادغام متداول ترین روش افزایش کارآیی نهادهای مالی محسوب می شود.

زمان ادغام بانک ها

کارشناسان بر این باور هستند که مساله ادغام‌ بانک ها بیشتر در صورت تحقق این سه مورد رخ می دهد.

  • بانک مورد نظر در تامین هزینه‌های جاری خود با مشکل مواجه باشد
  • مقیاس عملکرد آنها دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد
  • از توانایی مدیریتی لازم برخوردار نباشند.

انواع ادغام بانک ها

به طور کلی بانک ها را می توان متناسب با میزان و یا شدت بحران آنها ادغام کرد.

ادغام داخلی:   این نوع از ادغام می تواند منجر به کاهش هزینه بانک ادغامی شود اما در مقابل امکان ناکارآمدی بانک شود. از این رو بسیاری از اقتصاددانان این نوع ادغام تنها برای بانک های کوچک توصیه می کنند.

  • ادغام خارجی: در این نوع از ادغام بانک دچار بحران شده با یک بانک بزرگ و مطرح ادغام می شود که در این مورد هیچ مشکلی برای دو بانک به وجود نخواهد آمد.

مزایا و معایب ادغام بانک ها،بانک های قدرتمند

مزایای ادغام بانک ها

یکی از مهم ترین مزایای ادغام بانک ها به تعویق نیفتادن عملیات بانکی بانک بحران زده می باشد، به گونه ای که طی این فرایند سپرده گذاران هیچ آسیبی را متحمل نمی شوند و حتی می توان  تمام سهام آن را از سهامداران موجود آن به شخص ثالث یعنی بانک خریدار منتقل کرد.

افزایش قدرت و سرمایه بانک ها در جریان ادغام را می توان از دیگر مزایایی این مهم برشمرد چرا که ادغام می تواند به منزله سد دفاعی در برابر شوک ها و آسیب های اقتصادی برای بانک دچار بحران باشد تا جایی که برخی از کارشناسان ادغام بانک ها را یک اجبار قلمداد می کنند.

نزدیک شدن صورت های مالی بانک های ایرانی به استانداردهای روز دنیا را نی توان از دیگر مزایایی ادغام متصور شد.

از دیگر مزایایی ادغام بانک ها می توان به کاهش هزینه های جاری شعب و همچنین هزینه های خدمات اشاره کرد. البته در این مجال باید خاطر نشان کرد که رشد بانک ها در سایه ادغام می تواند از اصلی ترین مزایایی ادغام محسوب شود.

معایب ادغام بانک ها

باید توجه داشت که یکی از مهم‌ترین معایب ادغام بانک ها را می توان در بازگشت به نظام بانکی دولتی جستجو کرد که این مهم خود می تواند آسیب های بسیاری را به دنبال داشته باشد.

از سوی دیگر در صورت عدم وجود الگوی مشخص برای ادغام  تضعیف در استانداردهای احتیاطی، احتمال ایجاد سلطه و افزایش هزینه را می توان پیش بینی کرد.

باید توجه داشت که یکی از مهم‌ترین معایب ادغام بانک ها را می توان در بازگشت به نظام بانکی دولتی جستجو کرد که این مهم خود می تواند آسیب های بسیاری را به دنبال داشته باشد.

 

در پایان باید متذکر شد که امروزه برای انجام مراودات بین المللی شاید ادغام بانک ها را به توان یک اصل انکار ناپذیر تلقی کرد چرا که تا حدودی می توان از این طریق به استانداردهای جهانی نزدیک شد و همچنین با توجه به شرایط اقتصادی  کشور و کمبود شدید منابع بانک‌ها، اصلاح سرمایه این نهادهای مهم پولی و مالی کشور یک الزام است.

مطالب مرتبط با این نوشته