//

بیش از 6 سال از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و به تبع آن پرداخت یارانه نقدی به کل جامعه به نسبت مساوی می گذرد.در این مدت چندین مرتبه قیمت حامل های انرژی با توجیه بازپرداخت آن به مردم افزایش پیدا کرده است.حال در برهه کنونی دولت اقدام به اجرای طرح پرداخت وام به خانوارها بر اساس مبلغ یارانه آنها نموده است.در ذیل نحوه دریافت وام یارانه خانوار را با جزئیات آن تشریح می کنیم.

نحوه دریافت وام یارانه خانوار

دولت محترم در نظر دارد با اجرای این طرح و عدم اخذ ضامن قدرت خرید در جامعه را افزایش دهد و علاوه بر کمک به مردم در رفع احتیاجات ضروری به اقتصاد کشور نیز در جهت تحریک تقاضای خرید کمک کرده باشد.

  • نحوه پرداخت وام: از طریق یارا کارت
  • نوع عقد: مرابحه
  • سقف وام: 50 میلیون ریال
  • حداقل دوره بازپرداخت: 36 ماه
  • حداکثر دوره بازپرداخت: 60 ماه
  • سود تسهیلات: نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(18 درصد)

نکته:سقف مبلغ وام هر خانوار باید به گونه ای باشد که مبلغ قسط آن از مبلغ دریافتی یارانه خانوار کمتر نباشد.

جمعیت خانوار   ………………….      سقف تسهیلات یارانه(36 ماهه)    ………………      مبلغ هر قسط

1 نفره   ………………………..               1.260.000 تومان      ……………………..         45.500 تومان

2 نفره   ……………………….                2.520.000 تومان      ……………………..         91.000 تومان

3 نفره   ……………………….                3.780.000 تومان      ……………………..         136.000 تومان

4 نفره و بیشتر  ……………….                 5.000.000 تومان     …………………….          180.000 تومان

شایان ذکر است در بخشنامه بانک مرکزی این مطلب ذکر شده که بانک ها می توانند ضامن نیز جهت اطمینان از بازپرداخت تسهیلات فوق اخذ نمایند.

پیشنهاد می شود جهت اطلاع از سایر تسهیلات شبکه بانکی دیگر مطالب وبسایت ایران بانکر از قبیل وام 15 میلیونی بانک قرض الحسنه مهر ایران را نیز مطالعه نمایید.

 

مطالب مرتبط با این نوشته