بانک مسکن در راستای کمک به تامین مسکن جوانان و زوج های جوان طرح های مختلف تسهیلاتی از محل سپرده گذاری و اوراق ممتاز ارائه می کند که در ذیل به بررسی شرایط و  نحوه دریافت وام 50 میلیونی ساخت واحد مسکوني  از محل  اوراق ممتاز می پردازیم.

***این طرح ویژه مراکز استان ها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت می باشد.***

سقف تسهيلات : 500 ميليون ريال
نرخ سود دوران مشاركت:17/5 درصد
نرخ سود تسهيلات دوران فروش اقساطي : 17/5 درصد
مدت بازپرداخت : حداکثر 12 سال

نحوه دریافت وام 50 میلیونی ساخت واحد مسکوني  از محل  اوراق ممتاز

روش بازپرداخت اقساط : ساده ، پلکاني سالانه و دوره اي می باشد
نکته: پرداخت تسهيلات از محل اوراق ممتازصادر شده قبل از آبان ماه 94 ، صرفا تا سقف 350 ميليون ريال امکان پذير مي باشد لذا دارندگان اوراق ممتازصادر شده قبل از آبان ماه 94، جهت استفاده از سقف هاي جديد تسهيلات ، بايد نسبت به خريد و ارايه اوراق صادر شده در آبان ماه 94 به بعد ، به ميزان مابه التفاوت سقف هاي تسهيلاتي جديد با قبلي اقدام نمايند.
روش خريد اوراق : مراجعه به يکي از شعب بانک مسکن و يا يکي از شعب کارگزاري فرابورس

اطلاع از آخرين قيمت اوراق مراجعه به آدرس اينترنتي: http://www.irfarabourse.com

نکته : در صورتي که طول دوران مشارکت مدني (دوره مشارکت و دوره تاخير بعد از مشارکت) از 12 ماه تجاوز نمايد ، مدت بازپرداخت تسهيلات فروش اقساطي ناشي از سهم الشرکه با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه، حداکثر 144 ماه يا 12 سال تعيين خواهد گرديد.
نحوه عمل در مشارکت مدني :
1- تعيين هزينه کل اجراي طرح با در نظر گرفتن هزينه احداث ساختمان و ساير هزينه هاي قابل قبول (اخذ پروانه ، تهيه نقشه و … ) انجام مي پذيرد.
2- هزينه هاي مربوط به اخذ پايان کار ، صورت مجلس تفکيکي و گواهي عدم خلاف به عهده شريک بوده و در هزينه کل اجراي طرح در نظر گرفته نخواهد شد.
3- سقف تسهيلات قابل پرداخت ، حداکثر 80 درصد هزينه کل اجراي طرح خواهد بود.
4- پرداخت تدريجي سهم الشرکه بانک
5-پرداخت سهم الشرکه بانک حداقل در دو مرحله انجام مي شود . مرحله اول پس از انجام حداقل 20 درصد از پيشرفت فيزيکي ساختمان و بر اساس 80 درصد هزينه هاي انجام شده در پروژه قابل پرداخت است. به شرط آنکه اين مبلغ از 50 درصد کل تسهيلات تجاوز نکند.
مراحل بعدي نيز حداکثر معادل 80 درصد هزينه هاي انجام شده در طرح پرداخت مي شود اين امر نيز مشروط به اين است که مبالغ دريافتي  در مرحل قبل در پروژه توسط شريک هزينه شده باشد.

شرايط ملک :
باید یکی از شرایط ذیل را دارا باشد:
1-داراي سند مالکيت   باشد.
2-داراي قرارداد واگذاري سازمان ملي زمين و مسکن باشد.
3-زمين موقوفه داراي قرارداد اجاره باشد.
4-همچنین ملک  بايد مفروز باشد .
نکته : در انجام مشارکت براي ساخت زمين هاي استيجاري ، موجر يا سازمان اوقاف يا متولي در وقف خاص، ضمن اعلام موافقت خود مبني بر انعقاد قرارداد مشارکت مدني ، بايد مالکيت بانک را نسبت به درصد مشخص شده در قرارداد مشارکت مدني قبول نموده و در صورت تخلف مستاجر از شرايط سند اجاره يا قرارداد مشارکت مدني، بانک را به عنوان جانشين مستاجر بپذيرد.

مطالب مرتبط با این نوشته