الگوها و استراتژی های معاملاتی

جهت معاملات موفق در بازار بورس نیازمند تدوین الگوها و استراتژی های معاملاتی معین و منظم می باشیم.در صورتی که بخواهیم از بازار بورس به سود معقول و مناسبی دست یابیم نیازمند داشتن استراتژی می باشیم.در صورتی که معامله گر نتواند استراتژی مناسبی انتخاب کند این خطر وجود دارد که بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست بدهد.و در صورتی که شما الگوی معاملاتی خود را قبل از معامله تعیین کنید و طبق آن رفتار نمایید احتمال موفقیت خود را افزایش می دهید.

شناخت و تسلط بر مباحث پایه و اصلی بورس از جمله خطوط حمایت و مقاومت و همچنین آگاهی از شرایط بازار و اقتصاد می تواند تا حدود زیادی شما را به سمت موفقیت هدایت کند.خرید سهام در قیمتی خاص بر روی حمایت و فروش آن نزدیک سطوح مقاومت یکی از استراتژی های موفق و پرکاربرد می باشد.در ادامه می توانید با دانلود مقاله که لینک آن در زیر این مطلب قرار داده شده با الگوها و استراتژی های معاملاتی بیشتر آشنا شوید و بسته به میزان خطرپذیری خود استراتژی مناسب را انتخاب نمایید.

 

 

 

مطالب مرتبط با این نوشته