اکثر مطالعات اخیر تشخیص داده اند که انگیزش از نیازهای فرد شروع می شود.نیازها،کاستی هایی هستند که رفتارها را برای ارضای آن نیازها به حرکت در می آورند.شما ممکن است در برخی از لحظات زندگی خود نیاز شدیدی به غذا و مسکن داشته باشید و در زمان های دیگر ممکن است نیاز های اجتماعی شما برآورده نشده باشند. این نیاز های تحقق نیافته در شما تنشی ایجاد کرده و شما را وادار به جستجوی راه هایی در جهت کاهش یا ارضای آن نیازها می کنند. هر چقدر شدت نیاز بیشتر باشد شما انگیزه بیشتری برای ارضای آن دارید. برعکس،یک نیاز ارضا شده انگیزاننده نیست.در ذیل راه های ایجاد انگیزه در کارمندان را بیان می کنیم:

راه های ایجاد انگیزه در کارمندان

راه های ایجاد انگیزه در کارمندان

راه های ایجاد انگیزه در کارمندان

پرداخت پول و سایر پاداش های مالی

پول مجموعه متنوعی از نیاز ها را ارضا می کند.قویاً با ارضای نیازهای زیستی ارتباط دارد زیرا به ما امکان خرید غذا و مسکن می دهد،پول با نیازهای رشد نیز ارتباط دارد،افرادی که دارای نیاز به موفقیت بالایی هستند در ابتدا بوسیله پول برانگیخته می شوند بنابراین یکی از مهمترین روش های ایجاد انگیزه در کارمندان یک سازمان پرداخت های مالی و پول می باشد اما در هنگامی که کارمندان یک مجموعه از لحاظ مالی و پولی در حد مطلوبیت مقبول قرار داشته باشند میزان انگیزش پول به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند و جهت ایجاد انگیزه نیازمندیم سراغ روش های دیگر برویم.می توانید مطلب وظایف و نقش پول در اقتصاد را جهت آشنایی بیشتر با کارکرد های پول مطالعه نمایید.

طراحی شغل

پول تنها انگیزاننده برای پیوستن به سازمان و انجام کار اثر بخش نیست. کارمندان عالی به خاطر پول به حرکت در نمی آیند،افراد خوب خواهان شغل های چالشی هستند و آینده ای را تصور میکنند که بتوانند مسولیت ها و چالش های بیشتری را تجربه کنند به همین دلیل بعضی از شرکت ها سعی میکنند با طراحی شغل های چالشی تر و جذاب تر به کارمندان خود انگیزه دهند.

گردش شغلی

به عمل حرکت کارمندان از یک شغل به شغل دیگر گفته می شود،حرکت کارمندان حول مشاغل مختلف ممکن است خستگی و یا بی حوصلگی شغلی را کاهش دهد. اما اکثر سازمان ها گردش شغلی را با هدف توسعه نیروی کار منعطف اجرا می کنند و نتیجه آن ایجاد نیروی کار با مهارت های چند گانه است که می تواند در زمان تعطیلات،غیبت و یا مرخصی کارمندان دیگر،علاوه بر رفع مشکلات شرکت انگیزه بیشتری در کارمنذان ایجاد نماید.

گسترش شغل

به جای چرخش کارمندان در سطح مشاغل مختلف،وظایف متعدد را در درون یک شغل واحد ترکیب می کند این نگرش ممکن است مستلزم ترکیب دو یا چند شغل مختلف در درون یک شغل باشد.

اختیار دادن به کارمندان

سرپرست اداره مواد شرکت فورد کارتی را در جیب دارد که روی آن نوشته شده “سوال نکن،انجام بده” این کارت که توسط مدیر ارشد اجرایی فورد امضا شده به منزله موافقت کوچکی است که به سرپرست اداره مواد،مسئولیت و حق اجرای ایده های خوب را میدهد.زیرا اختیار یک حس کنترل و خودتاثیری در درون شخص ایجاد می کند و باعث بالا رفتن انگیزش کارمند می شود.

مهیا کردن زمینه پیشرفت

یک یاز نیازهای اساسی هر انسان نیاز به کسب موفقیت و پیشرفت می باشد،در صورتی که کارکنان احساس کنند در محیط کارشان ارتقا و پیشرفت شغلی مبنایی غیر از شایستگی و توانایی دارد در این صورت کارکنان بی انگیزه می شوند و به جهت ناامیدی از پیشرفت و ارتقا انگیزه کارکردن در آنها از بین میرود.

حس مالکیت نسبت به شرکت و سازمان

یکی از روش هایی که انگیزه را زیاد میکند حس مالکیت کارکنان نسبت به سازمان می باشد در صورتی که مدیریت بتوانند با مشارکت دادن کارکنان در امور مدیریتی شرکت این حس مالکیت را به آنها تلقین کند انگیزه کارکنان افزایش پیدا می کند.یکی دیگر از روش های افزایش حس مالکیت که منجر به افزایش انگیزه کارکنان می شود واگذاری درصدی از سهام شرکت و یا سازمان به پرسنل می باشد.

شایسته سالاری

شایسته سالاری باعث افزایش انگیزه و رابطه بازی،پارتی بازی،جناح بازی باعث کاهش انگیزه و بی تفاوتی کارمندان به یک مجموعه می شود.

نظارت و توجه مدیر به کارمندان

نظارت و توجه مدیر به کارمند باعث ایجاد انگیزه در وی می شود زیرا احساس دیده شدن می کند و عدم توجه مدیر باعث بی انگیزگی شدید دربین کارمندان می شود این مورد مخصوصاً هنگامی که در یک مجموعه گروهی، تعدادی از افراد وظایف خود را بخوبی انجام ندهند و مابقی بخوبی انجام دهند  عدم توجه مدیر باعث کاهش انگیزه در بین کارکنان خواهد شد.

ریسک پذیری

عدم حمایت مدیر از کارمند در صورت اشتباه و خطا باعث می شود نوآوری و خلاقیت در سازمان کاهش پیدا کند و به طبع آن انگیزه کارمند کاهش پیدا می کند.

راه های ایجاد انگیزه در کارمندان


منبع:

رفتار سازمانی استیون مک شین،ماری آن گلینو ترجمه دکتر حسن صابری

 

 

مطالب مرتبط با این نوشته