//

نحوه محاسبه کارمزد وام قرض الحسنه:

فرمول نحوه محاسبه کارمزد وام قرض الحسنه متفاوت از فرمول محاسبه سود تسهیلات دیگر می باشد.برای محاسبه کارمزد وام قرض الحسنه ابتدا باید از اطلاعات کلی وام از قبیل مبلغ وام،دوره بازپرداخت وام(تعداد اقساط) و درصد کارمزد دریافتی(بین یک تا چهار درصد) مطلع باشیم تا بتوانیم با استفاده از آن مبلغ دقیق کارمزد پرداختی بابت وام قرض الحسنه را محاسبه نماییم.باید توجه داشت فرمول محاسبه سود تسهیلات برای وام های غیر از قرض الحسنه و سودی تقریبا شبیه به هم و کاملاً متفاوت از کارمزد وام قرض الحسنه می باشد.بنابراین اشتباهی که بسیاری از مشتریان و وام گیرندگان انجام می دهند این است که با فرمولهای دیگر وام های سودی کارمز وام های قرض الحسنه را محاسبه میکنند و با توجه به مغایرت پیش آمده فکر میکنند سیستم بانکی به آنها دروغ گفته و سود تسهیلات آنها بیشتر از ۴% می باشد.

 

محاسبه کارمزد وام قرض الحسنه

برای راحتی و درک بهتر موضوع می توانیم از اطلاعات وام قرض الحسنه ازدواج استفاده نماییم و مبلغ کارمزد تسهیلات ازدواج را محاسبه نماییم.

با توجه به اینکه هم اکنون مبلغ وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۳۰ میلیون ریال می باشد و زوجین مجموعاً مبلغ ۶۰ میلیون وام قرض الحسنه  ازدواج با کارمزد ۴%  و بازپرداخت ۳۶ ماهه از شبکه بانکی دریافت می نمایند نحوه محاسبه کارمزد وام قرض الحسنه را برای وام های ازدواج شرح میدهیم.

وام قرض الحسنه ازدواج1

با توجه به اینکه باز پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج ۳۶ ماهه(۳ ساله) می باشد کارمزد آن نیز در طی ۳ سال محاسبه و جدای از اصل وام اخذ میگردد.

معمولاً اقساط ۱و۱۳و۲۵ یعنی اولین قسط در شروع هر سال به کارمزد اختصاص دارد.

کارمزد سال اول(قسط ۱)=(۱۰۰*۱۲/(تعداد ماه های سال)*(درصد کارمزد وام قرض الحسنه)*(مبلغ تسهیلات قرض الحسنه))

کارمزد سال دوم(قسط ۱۳)=(۱۰۰*۱۲/(تعداد ماه های سال)*(درصد کارمزد وام قرض الحسنه)*(مانده سال دوم تسهیلات قرض الحسنه))

کارمزد سال سوم(قسط ۲۵)=(۱۰۰*۱۲/(تعداد ماه های سال)*(درصد کارمزد وام قرض الحسنه)*(مانده سال سوم تسهیلات قرض الحسنه))

.

.

.

کارمزد سال n (قسط h((n-1)*12)+1=(تعداد ماه های سال)*(درصد کارمزد وام قرض الحسنه)*(مانده سال n ام تسهیلات قرض الحسنه))

حال می توانیم با جایگذاری در فرمول بالا براحتی کارمزد هر نوع تسهیلات را از قبل ازدواج و بقیه موارد را محاسبه نماییم.

کارمزد سال اول(قسط ۱)= ۱۲۰هزار تومان=((۱۰۰*۱۲)/(۱۲)*(۴)*(۳۰ میلیون ریال))

بدین ترتیب اولین قسط یا همان کارمزد  سال اول وام قرض الحسنه ازدواج مبلغ ۱۲۰ هزار تومان می باشد.

مبلغ هر قسط نیز از تقسیم ۳۰ میلیون ریال بر ۳۳ قسط باقیمانده(منهای ۳ قسط کارمزد محاسبه می شود)

۹۰۹۰۹۰ریال=۳۳/ ۳۰ میلیون ریال

که با توجه به امکان رند کردن وتجمیع مبالغ خرد بر روی یکی از اقساط مبلغ اقساط هر کدام ۹۱ هزار تومان تعیین می شود.

حال برای محاسبه کارمزد سال دوم یا همان قسط ۱۳ باید ابتدا مانده سال دوم وام را بدست بیاوریم که بدین شکل می باشد:

(مبلغ قسط*۱۱)-مبلغ کل تسهیلات=مانده سال دوم

۱۹٫۹۹۹٫۰۰۰ ریال=(۹۱۰هزار ریال*۱۱)-۳۰میلیون ریال=مانده سال دوم

حالا که مانده سال دوم محاسبه گردید می توانیم کارمزد سال دوم یا همان قسط سیزدهم را نیز به شکل زیر محاسبه نماییم.

کارمزد سال دوم(قسط ۱۳)= ۸۰هزار تومان=((۱۰۰*۱۲)/(۱۲)*(۴)*(۱۹٫۹۹۹٫۰۰۰ ریال ))

اکنون برای محاسبه کارمزد سال سوم باید مجدد مانده سال سوم وام قرض الحسنه را محاسبه نماییم

۹٫۹۸۰٫۰۰۰ ریال=(۹۱۰هزار ریال*۲۲)-۳۰میلیون ریال=مانده سال سوم

کارمزد سال سوم(قسط ۲۵)= ۴۰هزار تومان=((۱۰۰*۱۲)/(۱۲)*(۴)*(۹٫۹۸۰٫۰۰۰ ریال))

بنابراین شما با دریافت مبلغ ۳۰ میلیون ریال وام ازدواج علاوه بر بازپرداخت اصل آن در طی ۳۳ قسط مساوی (هر قسط تقریباً۹۱ هزار تومان) مبلغ ۲۴۰ هزار تومان نیز کارمزد(طی ۳ قسط ۱۲۰،۸۰ و ۴۰ هزار تومانی)  پرداخت می نمایید.

و با استفاده ازفرمول نحوه محاسبه کارمزد وام قرض الحسنه برای مبالغ مختلف دیگر با شرایط اقساط کمتر یا بیشتر و درصد های کارمزد می توانید کارمزد پرداختی را محاسبه نمایید.

نکته آخر اینکه در تسهیلات قرض الحسنه سودی از مشتری دریافت نمی گردد و تمامی تسهیلات با سود صفر و کارمزد چهاردرصد می باشد.

می توانید با استفاده از صفحه محاسبات باتکی سایت ایران بانکر به راحتی کارمزد وام خود را محاسبه نمایید

 

مطالب مرتبط با این نوشته