نحوه دریافت وام قرض الحسنه(4%)

اکثر افراد جامعه دوست دارند نحوه دریافت وام قرض الحسنه(بدون سود) را بدانند و از تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی کشور استفاده نمایند.میل به دریافت وام قرض الحسنه (چهار درصد و کمتر) با بازپرداخت بلند مدت تر در همه متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه وجود دارد،بالاخص افرادی که در مشاغل تولیدی و خدماتی کوچک تر و همچنین اشخاص کم توان اقتصادی که جهت نیازهای اولیه زندگی(ازدواج،اشتغال،مسکن،تحصیلات،درمان بیماری و…) متقاضی دریافت تسهیلات می باشند.منتهای مراتب با توجه به اینکه جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در شبکه بانکی کشور باید منابع قرض الحسنه وجود داشته باشد یا منابع دولتی به این امر اختصاص پیدا کند و همچنین حجم انبوه تقاضا جهت دریافت وام قرض الحسنه  شبکه بانکی و دولت توانایی تامین تمامی پوشش تمامی درخواست ها را ندارد و به همین جهت منابع موجود را بر اساس اولویت های موجود به اشخاص واجد الشرایط دریافت وام های قرض الحسنه اختصاص می دهد.


third

لیکن تقاضاهایی در جاعه وجود داشت که شبکه بانکی کشور به درستی به آن پاسخ نداده بود و آن اشخاصی بودند که توانایی سپرده گذاری قرض الحسنه در شبکه بانکی را داشتند و دوست داشتند با اهداف خیر خواهانه و کمک به نیازمندان جامعه از سرمایه و سپرده خود با حفظ اصل و ضمانت بازپرداخت آن به نیازمندان جامعه کمک مالی نمایند و ضمانتی هم جهت بازپرداخت آن جهت کمک به سایر اشخاص وجود داشت.

افتتاح نخستین بانک تخصصی قرض الحسنه کشور

       لذا با توجه به این نیاز و همچنین ضرورت و نیاز جامعه به بانکداری قرض الحسنه و اسلامی دولت نهم اقدام به تاسیس اولین بانک تخصصی قرض الحسنه در تاریخ (1386/09/22) به نام بانک قرض الحسنه مهر ایران نمود که 10 بانک بزرگ دولتی سرمایه اولیه آن به مبلغ 15.000 میلیارد ریال را تامین نمودند.

 

بانک قرض الحسنه مهر ایران در ابتدا با 300 شعبه و باجه کار خود را در سطح کشور آغاز کرد و در حالی که تردید هایی در خصوص موفقیت و ادامه فعالیتش وجود داشت توانست در طی 8 سال به بلوغ و سطح قابل قبولی در جامعه دست پیدا کند که علاوه بر ترویج بانکداری اسلامی به صورت تخصصی به مبحث بانکداری قرض الحسنه پرداخت.

همانطور که در ابتدا گفتیم مهمترین هدف بانک تجهیز منابع قرض الحسنه از طریق افراد خیر و نیکوکار در سطح کشور می باشد و تخصیص مصارف(پرداخت وام قرض الحسنه) به افراد ناتوان جامعه جهت توانمندتر شدن آنان و همچنین تضمین بازپرداخت و حفظ سپرده افراد نیکوکار.

بانک قرض الحسنه مهر ایران در مدت فعالیت خود موفق عمل کرد و توانست علاوه بر تجهیز منابع فرهنگ قرض الحسنه را نیز بیشتر از قبل در جامعه رواج بخشد با این وجود با توجه به اینکه تعداد افراد خیر و نیکوکار در حد تامین تمامی تقاضاهای مشتریان و اقشار آسیب پذیر جامعه نبود بانک اقدام به ارائه طرح های مختلف تسهیلاتی نمود که در آنها مشتریان بتوانند با سپرده گذاری چند ماهه(حداقل 3 ماهه الی یکسال) از تسهیلات قرض الحسنه بانک بهره مند شوند(علاوه بر پرداخت تسهیلات چهار درصد به افراد نیازمند جامعه ) با این شرایط دامنه فعالیت و مشتریان بانک گسترده تر شد و تعدا افراد بیشتری توانستند از این تسهیلات استفاده نمایند و رضایتمندی مطلوبی در بین مشتریان بانک به وجود آمد.

با توجه به این تجربیات موفق در اجرای بانکداری قرض الحسنه در سال 1391 بانک قرض الحسنه رسالت نیز به جمع شبکه بانکی کشور وارد شد و به کار تخصصی قرض الحسنه مشغول می باشد

هم اکنون طرح های مختلفی در بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت اشخاص حقیقی و حقوقی اجرا می شوند که مشتریان می توانند با سپرده گذاری از تسهیلات قرض الحسنه استفاده نمایند.

سقف وام

      سقف تسهیلات قرض الحسنه  در شبکه بانکی کشور مبلغ 150 میلیون ریال می باشد(تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) که در این بانک رعایت می گردد.

شرایط دریافت وام قرض الحسنه(چهاردرصد وکمتر از آن) در بانک قرض الحسنه مهر ایران

1- فایل اکسل محاسبه مبلغ وام بر اساس معدل موجودی سپرده شما از اینجا دانلود کنید.

ذکر این نکته مهم نیز حائز اهمیت است که هیچ بانکی هیچ تعهدی در قبال پرداخت تسهیلات ندارد و در صورت احراز شرایط مثبت سپرده گذاران از اولویت دریافت تسهیلات برخوردار می باشند.

 

 

 

 

مطالب مرتبط با این نوشته