//

                                                     مدیریت چیست؟

 یک پدیده جهانی و محبوب است و به طور گسترده ای استفاده می شود.
تمام سازمان ها-کسب و کارها، سیاسی،فرهنگی اجتماعی و … درگیر و شامل مدیریت می شوند زیرا مدیریت تلاش های مختلف را به سمت یک هدف سوق میدهد.
بر اساس تئوری هارولد کونتز ” هنر انجام دادن کارها توسط دیگران(افرادی که در سازمان و گروه ها کارمی کنند) می باشد. هنر ایجاد محیطی که در آن افراد می توانند جهت دستیابی به اهداف گروه با هم همکاری نمایند و کارها را انجام دهند.”
بر اساس تعریف تیلور “مدیریت هنر دانستن اینکه چه کاری باید انجام دهیم، چه زمانی باید انجام دهیم و انجام آن به بهترین و ارزانترین روش” می باشد.
مدیریت یک کار و فعالیت هدفمند است. چیزی است که تلاش گروه را به سمت اهداف از پیش تعیین شده هدایت میکند.
این روند کار با و بوسیله دیگران به طور موثر جهت نیل به اهداف سازمان با استفاده مفید و موثر از منابع محدود در جهان در حال تغییر می باشد.
البته این اهداف ممکن است در یک شرکت نسبت به دیگر شرکت ها متغیر باشد.
برای یک شرکت ممکن است راه اندازی محصولات جدید با انجام مطالعات بازار و برای دیگری افزایش سوددهی با استفاده از کاهش هزینه ها در اولویت باشد.
مدیریت شامل ایجاد یک محیط داخلی است:-این مدیریت عوامل مختلف تولید را بررسی میکند.
بنابراین مسئولیت مدیریت فراهم کردن وضعیتی است که باعث حداکثر شدن تلاش به طوری که پرسنل بتوانند وظایف خود را کارآمد و موثر انجام دهند(ایجاد شرایط مناسب محیط کار بوسیله تامین مواد اولیه مناسب تعیین حقوق،دستمزد و پاداش متناسب تعیین قوانین و مقررات و…)
بنابراین مدیریت خوب شامل هر دو عامل اثرگذاری و کارآمد بودن است.اثر گذاری به معنای انجام مناسب کار می باشد.کارآمد بودن به معنای انجام وظیفه با حداقل ممکن هزینه وحداقل اتلاف منابع می باشد.
“در واقع می توان گفت مدیریت هنر تصمیم گیری می باشد”
جزئیات مدیریت را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
1-مدیریت به عنوان یک فرآیند
2- مدیریت به عنوان یک فعالیت
3- مدیریت به عنوان یک رشته تخصصی
4- مدیریت به عنوان یک گروه
5- مدیریت به عنوان یک علم
6- مدیریت به عنوان یک هنر
7- مدیریت به عنوان یک حرفه

 

مطالب مرتبط با این نوشته