پرداخت وام در طرح اندوخته بانوان بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف ارزش‌آفرینی بیشتر براي جامعه زنان کشور و توانمندسازي بانوان خانه دار و کارآفرين و به منظور ارائه خدمات بانکي متناسب با اين قشر ( وام بانوان )، اقدام به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه در قالب محصولي جديد با عنوان “اندوخته بانوان مهر ايران” نموده است. در اين طرح متقاضيان علاوه بر توسعه فضاي كسب و كار خود مي توانند در ارتقاي سطح رفاه خانواده هايشان نيز موثر واقع گردند.

مخاطبین
جامعه هدف در این طرح کلیه بانوانی هستند که متقاضی دريافت تسهيلات قرض الحسنه مي باشند و از طريق افتتاح حساب و انجام پس انداز ماهيانه مطابق با شرايط و ضوابط اعلامي، علاوه بر استفاده از خدمات بانک، از تسهيلات قرض الحسنه بهره مند مي گردند.

در این طرح جامعه هدف به ۲ گروه تفکیک می گردد:

الف) بانوان سرپرست خانوار
بانوان محترم سرپرست خانوار می توانند با ارائه معرفی نامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تسهيلات طرح اندوخته بانوان مهر ايران با امتياز ويژه و مطابق با ساير ضوابط و شرايط بهره مند گردند.
ب) سایر بانوان
کلیه بانوان محترم می تواننداز تسهیلات طرح اندوخته بانوان مهر ایران( وام بانوان )، مطابق ضوابط و شرايط مربوطه استفاده نمايند.

نحوه افتتاح حساب و پس انداز ماهیانه

به منظور افتتاح حساب پس انداز ماهیانه، متقاضیان می بایست نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نمايند که در اين خصوص متقاضيان مي توانند:
۱- شخصاً نسبت به افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهیانه اقدام نموده و با ایجاد میانگين لازم بر اساس شرايط طرح، مشمول دريافت تسهيلات گردند.
۲- بواسطه افتتاح حساب و واریز مبلغ مستمر ماهیانه توسط همسر و یا پدر، با ایجاد ميانگين لازم طبق شرايط طرح، مشمول دريافت تسهيلات گردند.

مراحل و شرایط اعطای تسهیلات

در این طرح هر یک از بانوان حائز شرایط افتتاح حساب می توانند با پس انداز مبلغ مستمر ماهيانه، نسبت به افزايش اندوخته خود اقدام نموده و از تسهيلات طرح اندوخته بانوان مهر ايران به شرح ذيل بهره مند گردند:
متقاضیان با واریز مستمر ماهیانه به مبلغ ۲ میليون ريال و همزمان با چهارمين واريزي (در ماه چهارم) از تسهيلات مرحله اول، به مبلغ ۳۰ ميليون ريال بهره مند مي گردند مجموع مبالغ واريزي ۴ ماهه به ميزان ۸ ميليون ريال قبل از پرداخت تسهيلات، بعنوان وثيقه نقدي تا پايان اقساط تسهيلات مرحله اول منظور مي گردد.)
پس از دریافت تسهیلات مرحله اول و در صورت تمایل از ابتدای ماه پنجم متقاضيان مي توانند با ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ ۱ ميليون ريال، بعد از ۲۴ ماه و تسويه تسهيلات مرحله اول از تسهيلات مرحله دوم به مبلغ ۶۰ ميليون ريال بهره مند گردند.
با استمرار پس انداز ماهیانه در دوره دوم به مبلغ ۱ میلیون ریال، متقاضيان مي توانند بعد از ۲۴ ماه و تسويه تسهيلات مرحله دوم، از تسهيلات مرحله سوم به ميزان ۱۲۰ ميليون ريال، با بازپرداخت ۳۶ ماهه و همچنين با ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ ۱ ميليون ريال بعد از ۳۶ ماه و تسويه تسهيلات مرحله سوم از تسهيلات مرحله چهارم به ميزان ۲۰۰ ميليون ريال تسهيلات با بازپرداخت ۳۶ ماهه بهره مند گردند.

بانوان سرپرست خانوار

پس از واریز اولین پرداختی (۲ میليون ريال)، مي توانند از تسهيلات ۳۰ ميليون ريالي با رعايت ساير ضوابط بهره مند گردند و درصورت تمايل با واريز مبالغ ماهانه ۱ ميليون ريال همانند تسهيلات ساير بانوان از تسهيلات مراحل بعدي استفاده نمايند.

مزایای طرح
اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در راستای رفع نیازها و احتياجات ضروري بانوان بويژه بانوان محترم سرپرست خانوار.
امکان پس انداز مبالغ خرد و برنامه ریزی جهت استفاده از تسهیلات قرض الحسنه.
ایجاد انگیزه در بانوان جهت اشتغال و کارآفرینی.
افزایش سلامت روانی خانواده.

ضوابط اعطای تسهیلات

ضوابط پرداخت تسهیلات و اخذ تضامین مطابق با بخشنامه های جاری بانک مي باشد. براي کسب اطلاع از ساير شرايط به شعب اين بانک در سراسر کشور و يا به سايت بانك www.qmb.ir مراجعه نماييد.

مطالب مرتبط با این نوشته