بانک مهر اقتصاد در تازه ترین طرح تسهیلاتی عیدانه خود اقدام به اجرای طرح تسهیلاتی خود با نام طرح ارمغان مهر ۲ نموده است.پرداخت وام ۵۰۰ میلیون تومانی بانک مهر اقتصاد (طرح ارمغان مهر) از نظر مبلغ پرداختی تسهیلات جذابیت های خاصی دارد.در این مطلب جزئیات بیشتری از این طرح ارائه می گردد.

پرداخت وام ۵۰۰ میلیون تومانی بانک مهر اقتصاد (طرح ارمغان مهر)

  • نام طرح:ارمغان مهر۲
  • حداقل مبلغ سپرده گذاری: ۵ میلیون تومان
  • حداکثر مهلت افتتاح حساب در این طرح: پایان اسفند ۱۳۹۵
  • حداقل مبلغ تسهیلات:۱۰ میلیون تومان
  • حداکثر مبلغ تسهیلات:۵۰۰ میلیون
  • بازپرداخت اقساط به ازای هر ماه سپرده گذاری:۱۰ ماه باز پرداخت به ازای هر ماه سپرده گذاری
  • حداقل دوره انتظار:۳ ماه می باشد
  • نرخ سود تسهیلات:۱۸ درصد
  • بازپرداخت اقساط : حداقل ۳۰ ماه و حداکثر ۶۰ ماه می باشد

مثال۱:شما در صورتی که مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مدت ۶ ماه در این طرح سپرده گذاری نمایید مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات با بازپرداخت ۶۰ ماهه به شما تعلق می گیرد.

مثال ۲ :شما در صورتی که ۱۰۰ میلیون ریال به مدت ۶ ماه در این طرح سپرده گذاری کنید می توانید مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال وام با بازپرداخت ۳۰ ماهه و نرخ سود ۱۸ درصد سالیانه دریافت نمایید.

شما همچنین می توانید شرایط این طرح تسهیلاتی را با طرح تسهیلاتی آرامین بانک قوامین مقایسه کنید.

 

 

مطالب مرتبط با این نوشته