وام نقدی بانک ها
 

وام نقدی

نام وام و بانکنیاز به سپردهسودحداکثر زمان
بازپرداخت
نوع ضمانتسقف وام
وام کاریز بانک آیندهدارد4.5%24 ماهمسدودی سپرده40 درصد از
مبلغ سپرده
وام قرض الحسنه بانک شهرداردطبق تعرفه بانکمتغیر نسبت به واممتغیر نسبت به وام150 میلیون تومان
وام عقیق بانک انصاردارد8%-18%100 ماهشخص1 میلیارد تومان
وام رضوان بانک انصاردارد2%600 ماهشخص20 میلیون تومان
وام قرض الحسنه مفتاح بانک انصاردارد4% - 18%48 ماه-20 میلیون تومان
وام نسیم کرامت بانک انصارندارد4% - 18%36 ماه-20 میلیون تومان
وام کوشان بانک اقتصاد نویندارد4% - 18%36 ماهمسدودی سپرده
همراه با پرداخت سود سپرده
1 میلیارد تومان
وام آنی بانک تجارتدارد4% - 18%36 ماهمسدودی سپرده
همراه با پرداخت سود سپرده
300 میلیون تومان
وام افرا طلایی بانک تجارتدارد4% - 8%18 - 24 ماهشخص500 میلیون تومان
وام افرا نقره ای بانک تجارتدارد15%18 - 24 ماهشخص
همراه با پرداخت سود سپرده
500 میلیون تومان

وامتا | خرید و فروش وام ,مشاوره بانکی و مالی

مطالب مرتبط با این نوشته