رضایت شغلی عبارتست از حس مثبت(دوست داشتن شرایط و الزامات یک شغل)و وابستگی به محیط کار و اطرافیانمان،رضایت شغلی از مهمترین ارکان هر سازمان و محیط کاری می باشد.در اهمیت رضایت شغلی همین بس که به تنهایی می تواندمنجر به پیشرفت و ترقی یک سازمان و یا شکست و نابودیش باشد.در این مطلب سعی خواهیم کرد نقش مدیر در ایجاد رضایت شغلی کارمندان را بررسی نماییم.

وامتا | خرید و فروش وام ,مشاوره بانکی و مالی

چرا رضایت شغلی مهم است؟

از مهمترین دلایل اهمیت رضایت شغلی موارد ذیل می باشد:

  •  بهره وری فردی را افزایش می دهد.
  •  فرد را به سازمان متعهد می کند.
  •  سلامت ذهنی و فیزیکی را افزایش می دهد.
  •  روحیه افراد را بالا می برد.
  •  کارکنان را به سوی یادگیری های جدید سوق می دهد.

عدم رضایت شغلی باعث ایجاد افسرگی و روحیه پایین می شود.روحیه پایین منجر به موارد ذیل می شود:

غیبت های زیاد(ارادی و غیر ارادی)

تاخیر در کار:در هنگام وقت اداری و کاری نیز به تلفن و کارهای شخصی مشغول می باشد.

نقش مدیر در ایجاد رضایت شغلی کارمندان

یک مدیر خوب و موفق(خصوصیات و ویژگی های مدیر خوب و موفق)می تواند از طرق زیر نسبت به ایجاد رضایت شغلی در محیط کار خود اقدام نماید:

  • پرداخت به موقع و منصافانه حقوق کارمندان
  • امکان ارتقاء شغلی
  • فضای صمیمی در محیط کار

هرچند در محیط های خصوصی مدیر بواسطه اختیارات بیشتری که دارد توانایی بیشتری در افزایش رضایت شغلی کارکنان دارند اما در محیط های اداری و دولتی نیز مدیران گزینه های مختلفی از قبیل پاداش های نقدی و … جهت ایجاد رضایت شغلی در اختیار دارند.

نکته:فضای صمیمی در محیط کار می تواند به صورت قوی و جدی منجر به افزایش رضایت شغلی شود.

 

مطالب مرتبط با این نوشته