بانکداری الکترونیک
 

یک عضو هیات مدیره پست بانک گفت: شرکت‌های پرداخت به دلیل پویایی و سرعت عملی که دارند می‌توانند صف شکن سیستم بانکی برای ارتباط های مالی بین المللی باشند. محمدحسین مهرانی درباره نقش موثر نظام های پرداخت در بهبود ارتباط ایران با نهادهای مالی بین المللی، اظهارداشت: به نظر من یکی از مهمترین نکاتی که تاکنون درباره بانکداری الکترونیک مغفول مانده، بحث ارتباط گیری با نهادهای مالی بین المللی از طریق نظام‌های پرداخت است.

وی ادامه داد: ویزا کارت یا مستر کارت موضوع مورد بحث نیست، بلکه برخی اقدامات از جمله اتصال به سوئیچ شتاب میر روسیه که حرکت خوب بانک مرکزی برای ارتباط گیری با دنیا است از این دست فعالیت ها است که براساس شنیده ها این طرح از ماه نوامبر عملیاتی خواهد شد.

این عضو هیات مدیره پست بانک با تاکید بر اینکه انجام عملیات پرداخت از طریق کارت های شتابی با طرف های روسی، شروع خوبی برای ارتباط گیری با دنیا است، گفت: به دلیل اینکه بانکداری الکترونیک با توجه به سرعت توسعه تکنولوژی، در حال سبقت گرفتن از صنعت بانکداری سنتی است، بانک مرکزی سعی کرده تا ساز و کارهای لازم برای توسعه بانکداری الکترونیک در کشور را مدیریت کند.

استفاده از توانایی نظام‌های پرداخت

مهرانی افزود: برهمین اساس باید در شرایط فعلی که نقل و انتقال بین المللی برای ایران با دست اندازهایی مواجه است که البته با اجرای برجام این محدودیت ها به میزان چشمگیری کاهش یافته است، از توانایی نظام های پرداخت استفاده شود.

این ناظر امور فن آوری اطلاعات پست بانک، در اینباره توضیح داد: نظام های پرداخت به دلیل اینکه از سرعت و پویایی بیشتری نسبت به بانک ها برخوردار هستند و می توانند بدون اتصال به بانک مرکزی و بانک ها فعالیت داشته باشند،  در ارتباط گیری با نهادهای مالی بین المللی موفقیت بیشتری نسبت به بانک ها خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه شرکت های پرداخت می توانند به عنوان صف شکن سیستم بانکی در عرصه بین المللی عمل کنند، گفت: ایران باید در قدم اول برای ارتباط با کشورهای همسایه اقدام کند و سپس با استفاده از ساز و کارهای متفاوت با عرصه بین المللی همکاری داشته باشد.

پرداخت شامل دو بخش است

این عضو هیات مدیره پست بانک ادامه داد: پرداخت شامل دو بخش خُرد و کلان است و با توجه به اینکه تامین ارز یکی از موضوعات قابل توجه در ایران است، باید برای پرداخت های خُرد بین المللی مدلی تعریف کنیم زیرا این اقدام نه تنها از جنبه بین المللی، بلکه از لحاظ داخلی هم به نفع اقتصاد کشور است.

مهرانی ادامه داد: باید تعارف را کنار گذاشته و برای فعالیت این شرکت های نوظهور زمینه فعالیت ایجاد کنیم. البته برخی اقدامات در داخل آغاز شده که می توان به سامانه صیاد اشاره کرد.

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک گفت: ایران باید با تقویت استارآپ ها و فین تک ها در داخل کشور، راه را برای ورود آنها به عرصه بین المللی باز کند تا این شرکت ها دریچه ای برای ورود به عرصه بین المللی باشند.

 

اقدامات پست بانک

وی درباره اقدامات پست بانک در این زمینه اظهارداشت: پست بانک پس از ارتباط با اتحادیه جهانی پست (UPU) مستقر در برن سوئیس به عنوان بانک مجری انحصاری خدمات پست مالی در جمهوری اسلامی ایران به اعضاء اتحادیه معرفی شد و پس از رایزنی و هماهنگی‌های لازم با اتحادیه جهانی پست و اخذ مجوزهای مربوطه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقدمات لازم برای راه‌اندازی سیستم خدمات مالی بین‌المللی (IFS) اتحادیه را برای ارتباط مالی با دنیا فراهم کرده است.

مطالب مرتبط با این نوشته