بانک کشاورزی در راستای تامین مالی مشتریان خود در سال ۹۶ طرح پرداخت وام بر اساس میانگین حساب مشتریان را اجرایی می کند.نحوه دریافت وام بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۶ در این مقاله تشریح می شود.

نحوه دریافت وام بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۶

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

جزئیات طرح میانگین حساب بانک کشاورزی:

  • نیاز به سپرده گذاری:دارد
  • حداقل مدت زمان انتظار:۳ ماه
  • تعداد اقساط:حداکثر ۳۶ ماهه
  • نوع ضمانت:ضامن-سند ملکی
  • سقف وام:۲۵۰ میلیون تومان
  • نسبت وام به معدل: ۲برابر معدل حساب ۳ ماهه و یا ۳ برابر معدل حساب ۶ ماهه.

مشتری می تواند با افتتاح حساب(انواع سپرده های بانکی) در شعب بانک کشاورزی و سپرده گذاری بعد از گذشت ۳ ماه از افتتاح حساب خود تقاضای تسهیلاتی خود را به شعبه ارائه دهند،شعبه بعد از بررسی معدل حساب شما و تعیین مبلغ وام و مدت بازپرداخت آن مدارک مورد نیاز وام را به مشتری ارائه می کند.

بعد از تشکیل و تکمیل پرونده توسط مشتریان وام آنها پرداخت می شود.

نکته:مشتری می تواند وام خود را به صورت یکجا و طی یک قسط یکساله تقسیط کند.

مثال۱:

مشتری با سپرده گذاری مبلغ ۲۰ میلیون تومان بعد از ۳ ماه می تواند مبلغ ۴۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و اقساط ۳۶ ماهه دریافت کند.مبلغ هر قسط در این شرایط ۱٫۴۴۶٫۰۰۰ تومان می باشد.

مثال ۲:

مشتری با سپرده گذاری مبلغ ۱۵ میلیون تومان بعد از ۳ ماه می تواند مبلغ ۳۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و اقساط ۳۶ ماهه دریافت کند.مبلغ هر قسط در این شرایط ۱٫۰۸۰٫۰۰۰ تومان می باشد.

مثال ۳:

مشتری با سپرده گذاری مبلغ ۵۰ میلیون تومان بعد از ۶ ماه می تواند مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و اقساط ۳۶ ماهه دریافت کند.مبلغ هر قسط در این شرایط ۵٫۴۲۲٫۰۰۰ تومان می باشد.

 

نحوه دریافت وام بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۶

 

مطالب مرتبط با این نوشته