اجاره به شرط تملیک ۱
 
اموال و دارایی های منقول و غیر منقول از جمله ماشین و خانه میتواند طی روابط حقوقی بین افراد، موضوع عقود وقراردادهای مختلفی قرار گیرد. در همین راستا بانک ها برای اینکه بتوانند به مردم کمک کنند تسهیلاتی از جمله اجاره به شرط تملیک ارائه می‌دهند. یکی از بانک هایی که در ارائه این تسهیلات فعالیت گسترده ای دارد، بانک ملت می‌باشد. اجاره به شرط تملیک به عنوان یکی از عقود اجاره ای است که در آن مستاجر در پایان مدت اجاره، در صورتی که بتواند به تمام شروط ذکر شده در قرارداد عمل کند، عین مستاجره را مالک می‌شود.
نقش بانک ها در این اجاره به شرط تملیک می‌تواند به عنوان موجر باشد که به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور صنعتی و معدنی، ساختمان و مسکن، بازرگانی و کسب و کار و مصرف کالاهای بادوام که در داخل کشور ساخت آنها شکل می کیرد به مبادرت معاملات اجاره به شرط تملیک روی بیاورند.
بانک منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول را خریداری و به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.

اجاره به شرط تملیک

در این عقد، مدت قرارداد با توجه به عمر مفید اموال که قرار است به‌صورت اجاره به شرط تملیک واگذار شود، متغیر است.
نرخ سود، در حال حاضر همان نرخ سود عقود مبادله‌ای است که سالیانه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند.

مدارک مورد نیاز

درخواست کتبی متقاضی

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید
اشخاص حقیقی: اصل شناسنامه، رونوشت شناسنامه، مجوز فعالیت
اشخاص حقوقی: اساسنامه، شرکت نامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی

موضوع اجاره به شرط تملیک غیرمنقول: رونوشت سند مالکیت، رونوشت آخرین فیش آب، برق، گاز، صورت مجلس تفکیکی ساختمان، نقشه محل مورد خریداری، بیع‌نامه ملک مورد خریداری و رونوشت سند ملک مورد خریداری

موضوع اجاره به شرط تملیک منقول: پیش فاکتور خرید خودرو و ماشین‌آلات

سایر مدارک و مستنداتی که براساس نظر مراجع تصویب اعتبار ضروری است.

مراحل انجام کار

۱. اخذ درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مربوطه
۲. بررسی درخواست، مدارک و مستندات متقاضی و تصویب تسهیلات توسط مراجع ذی صلاح بانک
۳. تنظیم سند
۴. انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک
۵. اعطای تسهیلات

مطالب مرتبط با این نوشته