طرح چرتکه بانک تجارت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ایجاد شده و این طرح از بنگاههای کوچک و متوسط با هدف ارائه خدمات اعتباری ویژه به دارندگان پایانه های فروشگاهی و درگاه های پرداخت های اینترنتی بانک تجارت حمایت می‌کند. طرح چرتکه به میزان میانگین حساب ها و میزان فعالیت دستگاههای pos و درگاه پرداخت اینترنتی خدمات ارائه می‌کند.

مشتریان حقیقی و حقوقی که اقدام به افتتاح حساب جاری یا کوتاه مدت و اتصال آنها به پایانه های فروش بانک تجارت می‌کنند میتوانند از تسهیلات طرح چرتکه استفاده نمایند.

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

طرح چرتکه۱

بیشتر بخوانیم: مهمترین نکات تسهیلات بخش مسکن بانک تجارت

 مهمترین شرایط ورود به طرح چرتکه و میزان بهره مندی از تسهیلات آن  در جدول زیر آماده است

گروه  گروه بندی عملکرد بر اساس تعداد و مبلغ تراکنش  حساب جاری  حساب کوتاه مدت
 تعداد تراکنش
در ماه
 مبلغ تراکنش
در ماه (ریال)
 حداکثرضریب تسهیلات در عقد مرابحه حداکثرضریب تسهیلات درعقد مشارکت حداکثرضریب تسهیلات درعقد مرابحه  حداکثرضریب تسهیلات درعقد مشارکت
 ۱  ۳۰  ۲۰،۰۰۰،۰۰۰  ۲ برابر   ۴ برابر   ۱ برابر   ۲ برابر
 ۲  ۴۵  ۵۰،۰۰۰،۰۰۰   ۴ برابر   ۸ برابر   ۱/۵ برابر   ۳ برابر
 ۳  ۶۰  ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰   ۶ برابر   ۱۲ برابر   ۲ برابر   ۴ برابر
 ۴  بیشتر از ۶۰  بیشتر از ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰   ۹ برابر   ۱۸ برابر   ۳ برابر   ۶ برابر

سقف این تسهیلات نیز بر اساس میانگین موجودی حساب، حداکثر تا سقف ۴ میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ۱۰ میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی تعیین شده است.

 مهمترین نکات در اعطای تسهیلات به متقاضیان فاقد مجوزات کسب شده

اشخاصی که حساب جاری یا جاری بدون دسته چک و کوتاه مدت خود را به دستگاه پایانه فروش متصل نموده اند ولی فاقد مجوزات کسبی هستند بر اساس شرایط زیر می توانند از این طرح بهره مند شوند:

۱- این افراد می توانند با رعایت شرط حداقل سه ماه اتصال حساب به دستگاه pos / درگاه پرداخت اینترنتی بانک تجارت و با شرایط و ضوابط ذیل نسبت به اخذ تسهیلات مربوطه اقدام نمایند.
۲- شرط تعلق تسهیلات مذکور تعداد ۳۰ تراکنش در ماه و یا تراکنش با مبلغ ۲۰ میلیون ریال می باشد.
۳- تسهیلات مرابحه/ مشارکت مدنی بازرگانی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با اخذ دو ضامن معتبر دارای مجوزات شغلی و مورد وثوق بانک.
۴- تسهیلات مرابحه/مشارکت مدنی بازرگانی بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف ۲ میلیارد ریال با اخذ وثیقه ملکی مسکونی ارزنده شهری، سهل البیع و بلامعارض به میزان ۱۲۰ درصد مجموع اصل و سود تسهیلات اعطایی .
 

مطالب مرتبط با این نوشته