برنامه بازاریابی میتواند به عنوان یک توصیف برای به کاربردن روشهایی برای استفاده از منابع بازاریابی، جهت دستیابی به هدفهای تعیین شده بازاریابی به کار می‌رود.

در ترسیم برنامه بازاریابی، اکثر مردم در این فکر هستند که این کار، ساده ترین مرحله بوده، در حالی که میتواند پیچیده ترین مرحله بازاریابی میتواند طرح ریزی یک برنامه جامع و راهبردی باشد. منابعی که هرشرکت برای پیشبرد اهداف خود به کار می‌برد با شرکتی دیگر تفاوت داشته و میتواند در طول زمان تغییر کند.

از این رو میتوان برای طرح ریزی یک برنامه جامع، مراحل مختلفی را بر هر شرکت ترسیم کرد. اما بعضی از مراحل کلی بوده و در این مقاله به این تشریح آنها پرداخته می‌شود.

بیشتر بخوانیم: آموزش بازاریابی دیجیتال

مراحل آماده سازی یک برنامه بازاریابی

۱- تعیین اهداف شرکت

تعیین این اهداف به وسیله مدیر ارشد سازمان تعیین شده و شما به عنوان یک برنامه ریز بازاریابی باید از اهداف اگاهی کامل داشته و برنامه خود را با در نظرگرفتن آنها نوشته و در اختیار مدیر ارشد شرکت قرار دهید.

۲- انجام تحقیقات بیرونی 

در جهت نوشتن یک برنامه بازاریابی، ابتدا باید محیط شرکت خود را در یک بازار رقابتی بررسی کرده و سپس با اطلاعات جمع آوری شده میتواند محصولات خود را طبق محیط بازار، طبیق داده شود.

۳- تعیین بودجه برنامه بازاریابی

با تعیین اهداف و استراتژی ها و برنامه مشخص میتواند بازاریابی خود را شروع کرد ولی همه آنها باید طوری طرح ریزی شده باشند که مقرون به صرفه بوده و باعث کسری بودجه نشوند. تعیین بودجه در راستای بازاریابی میتواند منابع مورد نیاز برای انجام تمامی برنامه های نوشته شده را تعریف و مقدار هزینه و همچنین خطرات مالی را مشخص می کند.

بازاریابی

۴- بازبینی برنامه نوشته شده 

بعد از نوشتن یک برنامه بازاریابی میتواند از آن پیروی کرده و طبق آن پیش رفت، اما نمیتوان به عنوان یک چهارچوب کلی در تمام ادوار فعالیت یک شرکت در نظر گرفت چراکه با توجه به پیچیده تر شدن بازار رقابتی، شرایط و موقعیت ها تغییر خواهند کرد و برنامه باید به طور منظم با در نظر گرفتن تمام شرایط، بازنگری شود.

به طور خلاصه میتوان گفت که برنامه بایستی به طور هدفمند، از منابع شرکت استفاده کرده تا به اهداف شرکت به صورت کارا دست پیدا کرد.

در نتیجه برای تحقق یک برنامه بازاریابی با موارد زیر را به کاربرد

۱- تقسیم بندی بازارها 

در تقسیم بازارها باید بازارها را به زیرمجموعه هایی تقسیم بندی کرد به طوری که در آنها اعضای فعال دارای رفتار مصرفی یکسانی باشند.به عبارت دیگر تقسیم بندی بازار، به فرآیندی برای مجزّا کردن ویژگی‌های مصرف کنندگان، به‌ منظور انتخاب بازارهایی که سازمان می‌خواهد محصولاتش را به آنها عرضه کند، می‌گویند؛ برای مثال، در بازاریابی های مدرن، شرکت ها تمایل به تولید پوشاک بچه‌ گانه، زنانه، مردانه، دارند.

بیشتر بخوانیم: پنج اشتباه بزرگ در بازاریابی

۲- تعیین موقعیت بازار هدف

پیش بینی اینکه محصول تولید شده چگونه میتواند شیوه زندگی مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد بسیار مهم است. تعیین مهمترین ویژگی های که در انتخاب محصول توسط مشتریان تاثیر گذار است میتواند در روند فروش بسیار مهم باشد.

۳- پیش بینی اندازه بازار هدف

در بازاریابی های هدفمند بایستی نیاز و خواسته های برآورد نشده مشتریان هدف را با توجه به اندازه بازار برطرف نمود. برای تعیین بازار هدف میتوان با بررسی اینکه چقدر محصولات تولید شده در بازار وجود دارند میتوان اندازه تعیین شده را کوچک یا بزرگ کرد.

مطالب مرتبط با این نوشته