مسکن۲
 

با توجه به اقتصاد ایران از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ما شاهد تغییرات قیمت در انواع عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد هستیم. یکی از این مولفه ها که میتوان بدان اشاره کرد افزایش قیمت دلار بود که از محدوده قیمتی ۳۶۰۰ تا ۶۰۰۰ افزایش پیدا کرد. همین امر تاثیر بسزایی میتواند بر بازار مسکن بگذارد. از جمله عوامل تاثیرگذار دیگر بر بازار مسکن قیمت نفت است که با دقت در اقتصاد ایران که عمده درآمدهای ارزی کشور از طریق درآمدهای نفتی است، با افزایش قیمت نفت در دو ماهه گذشته میتوان انتظار افزایش قیمت مسکن را توجیه کرد.

بیشتر یخوانیم: جزییات دریافت دوباره وام مسکن توسط زوجین

 

مسکن۱

با این مقدمه میتوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن را به شرح زیر طبقه بندی کرد:

۱- قیمت دلار

همچنان در مقدمه بیان شد قیمت دلار میتواند از طریق افزایش درآمدهای ارزی بخش صادرات اقتصاد بر قیمت مسکن اثرگذار باشد.همچنان که میدانیم با بررسی گذشته اقتصاد میتوان آینده آن را پیش بینی کرد که در اینجا نیز میتوان همین امر صادق است که در سالهای گذشته، با افزایش قیمت دلار قیمت مسکن نیز افزایش یافته است.

۲- قیمت نفت

نفت به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت میتواند بر تمامی حوضه های اقتصاد تاثیر بسزایی بگذارد. همچنان میتوان گفت که با افزایش قیمت نفت میتوان انتظار افزایش درآمدهای ارزی دولت را داشته باشیم. از این رو میتوان گفت در ماههای اخیر بدلیل افزایش قیمت نفت میتوان انتظار افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ شاهد بود.

۳- نرخ تورم

هر ساله قیمت مسکن به نسبت تورم افزایش می‌یابد در این صورت بایستی شاهد افزایش ۸ الی ۱۰ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۷ باشیم.

با توجه به مطالب بیان شده میتوان انتطار افزایش قیمت را بیش از نرخ تورم داشت. در این صورت، اگر توان خرید مردم کاهش پیدا کند و طبق آمارهای منتشر شده، تعداد بسیاری خانه اولی نیز در انتطار خرید خانه و خانه دار شدن باشند، بایستی دولت از طریق ایجاد تسهیلات مناسب برای خانه اولی ها، اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: برای اینکه قیمت اجاره بها افزایش بیش از حد نداشته باشد باید عرضه و تقاضا را در حد تعادل نگه داریم ولی به دلیل افزایش مهاجرتها وازدواج ها این تعادل برقرار نشده است.

مطالب مرتبط با این نوشته