مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی

یکی از شیوه های درآمد زایی بانک ها علاوه بر سرمایه گذاری،پرداخت تسهیلات،کارمزد های صدور ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی (lc) و … کارمزد دریافتی بر روی خدمات الکترونیک خود می باشد،مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی در همه بانکها یکسان می باشد و بر اساس مبلغ انتقال  بیشتر می شود در این مطلب مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی را جهت آگاهی شما منتشر میکنیم.

    مبلغ انتقال………………………………………………………….مبلغ کارمزد

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

از 1 ریال تا 10 میلیون ریال……………………………………………….5000ریال(500 تومان)

از 10/000/001 تا 20/000/000 ریال ……………………………………..7000 ریال(700تومان)

از 20/000/001 تا 30/000/000 ریال ……………………………………..9000 ریال(900 تومان)

از 30/000/001 تا 40/000/000 ریال ……………………………………..11000 ریال(1100 تومان)

از 40/000/001 تا 50/000/000 ریال ……………………………………..13000 ریال(1300 تومان)

از 50/000/001 تا 60/000/000 ریال …………………………………….15000 ریال(1500 تومان)

از 60/000/001 تا 70/000/000 ریال ……………………………………..17000 ریال(1700 تومان)

از 70/000/001 تا 80/000/000 ریال ……………………………………..19000 ریال(1900 تومان)

از 80/000/001 تا 90/000/000 ریال ……………………………………..21000 ریال(2100 تومان)

از 90/000/001 تا 100/000/000 ریال ……………………………………23000 ریال(2300 تومان)

از 100/000/001 تا 110/000/000 ریال ………………………………….25000 ریال(2500 تومان)

از 110/000/001 تا 120/000/000 ریال ………………………………….27000 ریال(2700 تومان)

از 120/000/001 تا 130/000/000 ریال …………………………………..29000 ریال(2900 تومان)

از 130/000/001 تا 140/000/000 ریال …………………………………..31000 ریال(3100 تومان)

از 140/000/001 تا 150/000/000 ریال …………………………………..33000 ریال(3300 تومان)

سقف انتقال کارت به کارت شتابی در بیرون از شعبه حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال در یک روز می باشد و در صورت استفاده از pinpad های شعبه ای و با پر کردن فرم مخصوص آن می توانید تا مبلغ 150 میلیون با  pinpad  و مبلغ 30 میلیون ریال با خودپردازها به صورت شتابی انتقال دهید.

باید توجه داشت کارمزد انتقال وجه کارت به کارت شتابی از مبلغ 500 تومان برای مبالغ زیر یک میلیون تومان شروع و بصورت پلکانی به ازای هر یک میلیون تومان اضافه تر مبلغ 200 تومان به کارمزد انتقال وجه افزوده می شود/

مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی به چه سازمان هایی تعلق می گیرد؟

 

مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی

مبلغ کارمزد انتقال کارت به کارت شتابی

کارمزد کسر شده از حساب مبدا در انتقال وجه کارت به کارت شتابی به صورت زیر بین بانکها و شبکه شتاب تقسیم می شود:

100 تومان از آن به مرکز شتاب تعلق می گیرد/

50 تومان از آن به بانک مبدا تعلق می گیرد /

300 تومان سهم اپراتور یا بانک پذیرنده دستور انتقال/

مابقی آن به بانک مقصد تعلق می گیرد/

به عنوان مثال در صورتی که شما مبلغ 85/000/000 ریال از کارت بانک کشاورزی خود به کارت بانک ملت با استفاده از  pinpad بانک قرض الحسنه مهر ایران انتقال دادید کارمزد تقسیم شده به شرح ذیل می باشد:

کل کارمزد کسر شده از حساب مبدا:2100 تومان

سهم مرکز شتاب:100 تومان

سهم بانک مبدا(کشاورزی):50 تومان

سهم اپراتور(بانک قرض الحسنه مهر ایران):300 تومان

سهم بانک مقصد(بانک ملت):1650 تومان می باشد/

 

 

 

 

 

 

0/5 ( 0 نظر )

مطالب مرتبط با این نوشته