فصل ۹ مديريت بازاريابي كاتلر:

باتوجه به اینکه نیازها و خواسته های مشتریان گوناگون می باشد و رفع تمامی این نیازها،بدون داشتن برنامه استرتژیک ،سخت یا در پاره ای از اوقات امکان پذیر نمی باشد لذا بازار را باید به قسمت های تقسیم کنیم که از لحاظ نیاز و خواسته ها مشابه هم باشند تا بتواینم حضوری موفق در رفع این نیازها داشته باشیم.مثل بازاريابي اجتماعي

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

قسمت بندی بازار و هدفمند كردن بازاريابي :

باعث افزایش دقت در هدف گیری شرکت می­شود.

 

بازاریابی انبوه:

در این بازاریابی تولید و توزیع انبوه برای مشتریان انجام می­گیرد بدون توجه به نیاز­های خاص آنان

بازاریابی خرد:

بازاریابی قسمتی:

مفهومی میان بازاریابی انبوه و بازاریابی انفرادی دارد.گروهی از بازار را که از لحاظ خواسته و نیاز شبیه به هم هستند اما یکسان نیستند.

مزایا: قیمت گذاری مناسب،کالا و خدمت به خواسته مشتری نزدیک تر است ، انتخاب کانال توزیع راحت تر و احتمالا رقبای کمتری

بازاریابی تخصصی(خلاءهای بازار):

قسمتی از  بازار که نیاز های آنان برطرف نشده است بازاریابان با تقسیم بازار به قسمت های کوچکتر خلاءهای بازار رار تعیین می­کنند.

ویژگی :مشتریان حاضرند برای رفع نیاز هایشان پول بیشتری پرداخت کنند.سود آوری و رشد بالقوه ای دارند.جذابیت کمتری برای رقبا دارند.

مثال: سیگاری هایی که نفس تنگی دارند،شرکت آمریکن اکسپرس

بازاریابی محلی:

در این مدل،برنامه بازاریابی بر اساس نیاز ها و خواسته های مشتری­های مناطق تجاری ،محله ها و یا فروشگاه های منفرد تهیه و تنظیم می­شود.

معایب: کاهش صرفه جویی های مقیاس تولید و لفزایش هزینه های تولید و بازرایابی

بازاریابی انفرادی:

سطح نهایی بازاریابی می­باشد که به آن نیز بازاریابی سفارشی و یا سفارشی انبوه سازی نیز می­گویند.

مثل: خیاط هایی که اقدام به دوخت مخصوص کت و شلواری برای یک فرد میکنند.یا فراهم ساختن کالا با مشخصات خاص در تولید انبوه

بازاریابی خود(Self  Marketing):

اختیار زیادی به مصرف کننده داده میشود تا در نام تجاری یا انتخاب کالا حضور داشته باشد.

ویزگی: کاهش تبلیغات به صورت متکلم وحده و گرایش بیشتر به سمت گفت و گوی متقابل

مثل:خریدارانی که در جلسات بحث اینترنتی درباره کالا شرکت میکنند.

مطالب مرتبط با این نوشته