تسهیلات آرامین بانک قوامین

نام موسسهبانک قوامین
نام طرح تسهیلاتیطرح اعتباری آرامین بانک قوامین
سود وام18 ٪
نیاز به سپردهدارد
حداکثر زمان بازپرداخت84 ماه

طرح آرامین بانک قوامین

بانک قوامین انواع تسهیلات خود را در طرح آرامین گنجانده است، این طرح با هدف خدمت رسانی به آحاد مردم جامعه تعریف شده است و هدف آن توسعه رفاه و عدالت اجتماعی در جهت تکمیل سبد خدمات و محصولات بانک برای تامین منابع مشتریان این بانک می باشد.

توجه داشته باشید در صورت انصراف از دریافت تسهیلات شما می توانید متناسب با مدت سپرده گذاری خود از سود سالیانه ۱۰ تا ۱۵ درصد طبق مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهره مند شوید. زمانی که دوره مالی شما به اتمام برسد چنان چه سود قطعی بانک قوامین بیشتر از سودی باشد که دریافت کرده اید ما به التفاوت آن به شما بازگردانده می شود.

شرایط سپرده گذاری

 • برای دریافت تسهیلات مورد نظر حداقل مبلغ مانده برای افتتاح و محاسبه میانگین کارکرد حساب باید ۱میلیون تومان باشد.
 • در طول دوره سپرده گذاری شما امکان واریز و برداشت از حسابتان را دارید.
 • برای بهره مندی از امتیاز طرح آرامین حداقل مدت زمان سپرده گذاری ۳ ماه و حداکثر ۱۲ ماه می باشد.
 • چنان چه مدت سپرده گذاری بیش از ۳ ماه باشد مبلغ تسهیلات، تعداد اقساط یا میانگینی از اقساط و مبلغ قابل افزایش است.

نکته: به ازای هر‌ ۳ماهه سپرده گذاری اولیه یک برابر میانگین تسهیلات با بازپرداخت ۲۱ماهه پرداخت می گردد و درصورت افزایش مدت سپرده گذاری به ازای هریک ماه ، هفت ماه به تعداد اقساط و یا ۳۰ درصد به مبلغ تسهیلات تا سقف ۲ برابر میانگین و یا ترکیبی از آن اضافه می‌گردد.

وام خرید مسکن بانک قوامین

طرح آرامین بانک قوامین به اشخاصی که متقاضی دریافت وام مسکن هستند با شرایط مطروحه تعلق می گیرد.

وام تعمیرات مسکن بانک قوامین آرامین

طرح آرامین بانک قوامین به اشخاصی که متقاضی دریافت وام تعمیرات مسکن هستند با شرایط مطروحه تعلق می گیرد.

وام خرید کالا و لوازم خانگی بانک قوامین

طرح آرامین بانک قوامین به اشخاصی که متقاضی دریافت وام خرید کالا و لوازم خانگی هستند با شرایط مطروحه تعلق می گیرد.

مقدار و سود تسهیلات طرح آرامین بانک قوامین

سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح آرامین بانک قوامین ۲۰۰ میلیون تومان می باشد و سود تسهیلات بنابر ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۸ درصد اعلام شده است.

بیشتر بخوانید: نحوه دریافت وام ۲۰۰ میلیونی بانک قوامین 

تعداد اقساط تسهیلات طرح بانک قوامین

اقساط این تسهیلات بنا بر امتیاز کسب شده از بانک قوامین از ۲۱ تا ۸۴ ماه تعریف شده است.

انواع تسهیلات بانک قوامین از نظر زمان

تسهیلات کوتاه مدت تسهیلات بلند مدتتسهیلات میان مدت

 • تسهیلات کوتاه مدت : تسهیلاتی است که زمان دریافت و و بازپرداخت آن یکدوره بوده و فعالیتی که با تسهیلات می توان انجام داد حداکثر یک سال می باشد.
 • تسهیلات بلند مدت : به تسهیلات بیش از ۳ سال گویند.
 • تسهیلات میان مدت : تسهیلاتی است که زمان دریافت و بازپرداخت آن بین یک الی سه سال است.

دارائی تسهیلات به دو گروه جاری و غیر جاری تقسیم می شوند که به تسهیلاتی که بیشتر از دو ماه از سر رسید تعهد آنان سپری نشده باشد تسهیلات جاری گویند.

تسهیلات غیر جاری بر اساس فاصله زمانی تعیین می شود که شامل موارد زیر می باشد :

 • تسهيلات سر رسيد گذشته
 • تسهيلات معوق
 • تسيهلات مشكوك‌ الوصول
 • تسهيلات لاوصول

مطالب مرتبط با این نوشته