شهرت سازمانی
 

این بخش، بخشِ پایانی از «شهرت سازمانی چیست؟» می‌باشد. در ایران بانکر در چند بخش سعی کردیم به مفاهیم با اهمیت در رابطه با شهرت سازمانی بپردازیم. تا کنون به مفاهیم متعددی پرداخته‌ایم. اما یک از مفاهیمی که باقی مانده و از اهمیت بالایی برخوردار است، ابعاد شهرت سازمانی می‌باشد.

ابعاد شهرت سازمانی

۱- اقتدار

اقتدار، به فرد یا مقامی نسبت داده می‌شود که فرد (یا افراد) تحت اقتدار از او [= فرد مقتدر] پیروی می‌کنند. پیروی یا همان اطاعت به معنای عمل کردن بی‌ چون و چرا به فرمان یا دستور است. اقتدار برند به میزان اعتبار نام تجاری برای ترغیب مصرف کننده به خرید محصولات و یا استفاده از خدمات بستگی دارد.

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

۲- اعتماد

اعتماد از جمله مفاهیمی است که بر سر چیستی آن  توافق و تفاهمی اندک وجود دارد. اما در کلیت ماجرا، گیدنز، ضمن بر شمردن تعریف لومان از اعتماد، متذکر گردیده است که «هر کجا که اعتماد مطرح باشد فرد برای تصمیم گیری در پیش گرفتن یک مسیر کنش خاص، شقوق گوناگونی را آگاهانه در ذهن دارد». او اعتماد و مفاهیم ملازم با آن را در چندین عنصر مفهوم بندی می ‌کند:

  1. اعتماد را می توان به عنوان اطمینان به اعتماد پذیری یک شخص یا نظام با توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف کرد.
  2. اعتماد اساساً به احتمال وابسته است. اعتماد همیشه بر اعتماد‌پذیری در برابر پیامدهای محتمل دلالت می‌کند، چه این پیامدها به کنش‌های افراد ارتباط داشته یا به عملکرد نظام‌ها مربوط باشند. در مورد عوامل انسانی اعتماد برای فرد عواقب روانشناختی دارد زیرا احتمال دارد که از این اعتماد لطمه اخلاقی ببیند.
  3. اعتماد می‌تواند معطوف به نشانه‌های نمادین یا تخصصی باشد. این اعتماد نیز مبتنی بردرستی اصولی است که شخص از آن‌ها بی‌خبر است. اعتماد به کارکرد شایسته‌ی نظام‌ها مربوط است نه به عملکرد واقعی‌شان.
  4. اعتماد به غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد، زیرا نیازی به اعتماد به کسی که فعالیت‌هایش در معرض دید هستند نداریم. پس اعتماد تمهیدی برای تطبیق با آزادی‌های دیگران است؛ اما شرط اصلی مورد نیاز برای اعتماد نه فقدان قدرت،  بلکه کمبود اطلاعات کامل است.

به‌طور کلی، روان‌شناسان اعتماد و فرآیند اعتماد را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی از توسعه‌ی فردی توصیف کرده‌اند. امروزه اندیشمندان دیگر رشته‌ها، خٌصوصاً مدیریت بازرگانی، فرآیندهای اعتماد را در محیط‌های تجاری و بازرگانی، به عنوان استراتژی، مشارکت و رفتار سازمانی فراگیر توصیف می‌کنند.

شهرت سازمانی

۳- احترام

احتِرام احساسی مثبت از ارج نهادن و اعتنا به فرد یا شئ‌ای است که فرد احترام‌گذارنده آن را سزاوار احترام می‌شمارد.

۴- کارایی

كارآیی مربوط به اجرای درست كارها در سازمان است؛ یعنی تصمیماتی كه با هدف كاهش هزینه‌ها، افزایش مقدار تولید و بهبود كیفیت محصول اتخاذ می‌شوند. كارآیی عبارت است از نسبت بازده واقعی به‌دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار)، یا نسبت مقدار كاری كه انجام می‌شود به مقدار كاری كه باید انجام شود.

۵- خدمات

خدمت عبارت است از هر عمل یا کاری که یک طرف به طرف دیگر عرضه کند و لزوماً نامحسوس باشد و به مالکیت چیزی منجر نشود. تولید خدمت هم ممکن است به کالای فیزیکی بستگی داشته باشد یا نداشته باشد. هر شرکتی باید در طراحی برنامه بازاریابی چهار خصوصیت ویژه‌ی خدمات را در نظر بگیرد.

این خصوصیات را به اختصار، می‌توان این‌گونه توضیح داد:

  1. لمس‌ناپذیری خدمات بدین معنی است که  خدمات را نمی‌توان قبل از خرید مشاهده کرد، چشید، احساس کرد، شنید و یا بو کشید. از این‌رو وظیفه‌ی عرضه‌کنندگان خدمات این است که خدمات را به نحوی ملموس کرده و سیگنال درستی در مورد کیفیت آن ارسال کنند. این وظیفه را مدیریت شواهد  می‌نامند، که در آن سازمان ارائه‌دهنده‌ی خدمت، شواهد توانایی‌هایش را  به صورت سازمان یافته و بی غل‌وغش به مشتریان عرضه می‌کند. این لمس‌ناپذیری بدان معناست که مصرف کننده فاقد یک منبع  هدف از اطلاعات، که با آن به ارزیابی خدمات بپردازند، است . در نتیجه سطح درک ریسک در ارتباط با خرید خدمات بسیار بیشتر از سطح درک ریسک خرید کالاهای ملموس است.
  2. تفکیک ناپذیری خدمات به این معنی است که خدمات را نمی‌توان از ارائه دهنده‌اش تفکیک کرد، خواه ارائه دهنده فرد باشد خواه ماشین.
  3. تغییر پذیری خدمات بدین معنی است که کیفیت خدمات علاوه بر ارائه دهنده‌ی آن به زمان و مکان و چگونگی ارائه‌ی آن نیز بستگی دارد.
  4. و در نهایت نابود شدن خدمات بدین معنی است که خدمات را نمی‌توان برای استفاده‌ی آتی ذخیره کرد.

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

 

*گردآوری: آرش شمسی

 

مطالب مرتبط با این نوشته