شهرت سازمانی
 

در چند بخش در ایران بانکر، به شهرت سازمانی و برخی مفاهیم مربوط به آن خواهیم پرداخت. در صورت مطالعه‌ی این چند بخش، پاسخ بسیاری از پرسش‌های خود در مورد شهرت سازمانی را خواهید یافت.

تعریف شهرت سازمانی

۱- تعریف مفهومی شهرت سازمانی:

به طور کلی، شهرت در ارتباط با موفقیت نسبی در برآورده ساختن انتظارات ذی‌نفعان متعدد می‌باشد. شهرت قادر به نشان دادن اقدامات سازمان در گذشته و پیش‌بینی رفتار آینده‌ی سازمان است.

جهت مشاوره با کارشناسان ایران بانکر کلیک کنید

۲- تعریف مفهومی رفتار شهروندی سازمانی:

رفتار شهروندی سازمانی عموماً به رفتارهایی گفته می‌شود که برای سازمان سودمند هستند اما در عین حال همچون قسمتی از فعالیت‌های اصلی شغل در نظر گرفته نمی‌شوند. این رفتارها، موجب ایجاد ارزش افزوده در نزد مشتری شده و دست اخر می‌توانند مزیت رقابتی را سبب شوند.

شهرت سازمانی

اجزای شهرت سازمانی

شهرت سازمانی سه جزء اساسی دارد که در واقع می‌توان گفت شهرت سازمانی با استفاده از این موارد است که می‌تواند شهرت سازمانی باشد: تشخیص نام، احساس کلی از بنگاه و تداعی‌کننده‌های شرکت.

۱- تشخیص نام

شهرت سازمان زمانی وجود دارد که عامه‌ی مردم در باب آن فکر کنند. مفاهیم مربوط به شهرت، از طریق قابلیت مشاهده، تشخیص‌ و آگاهی عمومی به سادگی فهمیده می‌شوند. در تحقیقات سازمانی از اصطلاحاتی خاص برای مفهوم قابلیت مشاهده استفاده می‌شود. قابل مشاهده بودن در رسانه‌ها، به یاد آورده شدن، تشخیص، دانش و آگاهی، همه نشان‌دهنده‌‌ی وضعیتی از بحث تشخیص عمومی هستند.

مفهوم تشخیص عمومی برای درک شهرت، مهم و اساسی است و وجودش برای یک شخص به سادگی یک واقعیت پیش‌ساخته نیست، بلکه این عامل را باید همراه با سایر عوامل دید. برای مثال، بنگاه‌هایی که شهرت دارند آن‌هایی هستند که به صورت عمومی تشخیص داده می‌شوند، خصوصیت متمایز‌کننده‌ای دارند، معروف هستند، صاحب میزان بالایی از قابلیت رؤیت می‌باشند و به موضوعاتی می‌پردازند که مورد علاقه‌ی عامه‌ی مردم است

۲- احساس کلی از بنگاه

مفهوم تداعی‌کننده‌های شرکت، برای اولین بار در بازاریابی، توسط براون و داسین‌، به عنوان شناخت احساسات در نظر گرفته شد و به‌مانند واژه‌‌ای چتری، دربرگیرنده شهرت و سیما بود. با بررسی موضوعات رفتار شناختی شهرت، برنز و فان ریل دریافتند که تعداد شیوه‌هایی که با آن‌ها تداعی‌کننده‌های شناختی طبقه‌بندی می‌شوند، بسیار زیاد است؛ اما آن‌ها برای تمایز بین انواع تداعی‌کننده‌های شرکت، بر روی سه مفهوم اساسی توافق کردند: انتظارات اجتماعی، شخصیت شرکت و اعتماد.

۳- تداعی‌کننده‌های شرکت

تداعی‌کننده‌های شرکت، به عنوان موضوعات شناختی، که در رابطه با بنگاه است، در نظر گرفته می‌شوند. شرکت‌های بسیار معتبر مانند مجله‌ی فورچون هشت تداعی‌کننده را در نظر می‌گیرند که بر‌اساس آنها درباره بنگاه‌ها قضـاوت می‌شود. این تداعی‌کـننده‌ها عبارت‌اند از‌:

  1. کیفیت مدیریت
  2. کیفیت محصولات و خدمات
  3. نوآوری
  4. ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت
  5. مخاطبان مالی
  6. توانــایی برای جـذب و نگهـداری افـراد با استعـداد
  7. مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه
  8. استفاده‌ی آگاهانه از دارایی‌ها

ادامه در بخش بعد

بخش دوم

بخش سوم

*گردآوری: آرش شمسی

مطالب مرتبط با این نوشته